สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 7 มิถุนายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 7 มิถุนายน  2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงตัว มีอ่อนตัวบางพื้นที่ 

ภาพรวม :ตลาดสดและตลาดนัดส่วนใหญ่ยังถูกปิด และจากข่าวคลัสเตอร์การระบาดของโรค ในกลุ่มโรงเชือด ทำให้มีการตัดไก่บางส่วนออกมาขายในพื้นที่กำลังการบริโภคลดลงเป็นส่วนมาก ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์มีตัวสัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   31-32 บาท สต็อกพอดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่  ปริมาณเริ่มมี  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   38-39 บาท

อีสานล่าง ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก 39-39 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัวมีการตัดระบาดไก่ บางส่วนออกขายในพื้นที่   ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 29-31 บาท

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 29-31 บาท 

ภาคตะวันตก ราคา อยู่ที่ 28-30 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณตัว สะสมลดลง   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 31-33 บาท ใต้ล่าง 32-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.20 – 3.30  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  9 มิถุนายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 3-8 / 6 ราคายืนแข็ง  ยกเว้นภาคเหนือราคาปรับขึ้น 2 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง แต่เริ่มทรงตัวได้   จากปัญหา covic-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและรวดเร็ว  ปิดสถานที่ต่าง ๆ และงดกิจกรรมทุกอย่าง   มีผลต่อการขายเนื้อสุกร แต่เริ่มมีเปิดบางตลาดบ้างแล้ว   ยังไม่มีผลทำให้การบริโภคภายในเพิ่มขึ้น ภาพรวมการบริโภคยังลดลง 30-40 %    แต่สุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาดลดลงจะส่งผลให้ราคาสุกรยืนแข็งและสามารถปรับราคาขึ้นได้  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  4,700 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการทรงตัวแต่กังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือป่าว    ฟาร์มเริ่มมีจำนวนสุกรสะสมในฟาร์มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณที่ขายออกลดลง   แนวโน้มพระใหม่ 9/6 ฟาร์มพร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 2-4 บาท    เนื่องจากราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่  แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา68-78  บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 20-30 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท  

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     มีการส่งออกเพิ่มขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 66-73  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  66-70 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท       

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาทราคาพระที่ผ่านมา 64-73 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 10-20 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่มากกว่าความต้องการ   ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูลดลงตามความต้องการผู้บริโภคที่ลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  65-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 5-10 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)