สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 14 มิถุนายน  2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ภาพรวม :จากการหยุดทำการของโรงชำแหละในหลายๆโรงงาน   ตลาดเริ่มมีความต้องการไก่กลมและชิ้นส่วนไก่มากขึ้น  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น อยู่ที่ 32-33 บาท สต็อกพอดี น้ำหนักตัวเริ่มขึ้นแนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขยับตัวสูงขึ้น อยู่ที่   32-33 บาท ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น  ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   38-39 บาท

อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 38-39 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคามีการปรับตัวในหลายๆพื้นที่ ตลาดมีความต้องการมากขึ้น ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน ปรับราคาขึ้น อยู่ที่ 29-32 บาท

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 29-31 บาท 

ภาคตะวันตก ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  อยู่ที่ 29-32 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคาปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวสะสม พอดี  ไก่ไม่เกินไซส์   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 34-36 บาท ใต้ล่าง 34-36 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.20 – 3.30  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  17 มิถุนายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 9-16/ 6 ราคาปรับขึ้นทุกภาค 2-4 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น   จากปัญหา covic-19 เริ่มผ่อนคลายบางกิจกรรม,โรงเรียนเปิดเทอมและเปิดตลาดบ้างแล้ว    สุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาดลดลงส่งผลให้ราคาสุกรปรกติ  ปรับราคาขึ้นได้ การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  4,900 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือไม่ฟาร์มพร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 2-4 บาท    เนื่องจากราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต  แต่ปัญหา covid-19 เริ่มมีการระบาดมากขึ้นในเขตจ.นครปฐมมีข่าวปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรอาจส่งผลต่อการปรับราคาสุกรขุนได้

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่  แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  70 -80  บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 30-40 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท  

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     มีการส่งออกเพิ่มขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 70 -78  บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  110-112 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  70-75 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคาปรับขึ้น2-4 บาท ราคาพระที่ผ่านมา 70-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-40 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้นเพราะกลัวว่าหมูจะหาไม่ได้เนื่องจากเสียหายไปมาก   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-74 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการ ท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  68-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)