สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น ปริมาณและน้ำหนักตัว ลดลง  

ภาพรวม : ปริมาณการผลิตลดลง ตลาดเริ่มมีความต้องการไก่กลมและชิ้นส่วนไก่มากขึ้น  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้นอยู่ที่   32-34 บาท สต็อกพอดี น้ำหนักตัวเริ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาคงตัว แต่ไก่เล็กมีการขยับราคาสูงขึ้น  ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคามีการปรับตัวในหลายๆพื้นที่   ตลาดมีความต้องการมากขึ้น    ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน ปรับราคาขึ้น อยู่ที่ 30-32 บาท

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 30-32 บาท 

ภาคตะวันตก ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  อยู่ที่ 29-32 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวสะสม พอดี  ไก่ไม่เกินไซส์   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 35-38 บาท ใต้ล่าง 36-38 บาท       

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.30 – 3.40  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  24 มิถุนายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 17-23/ 6 ราคายืน ยกเว้นราคาในพื้นที่เขตเหนือ,อีสาน,ตะวันออก ปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น   จากปัญหา covic-19   เริ่มผ่อนคลายบางกิจกรรม,โรงเรียนเปิดเทอมและเปิดตลาดบ้างแล้ว    สุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาด ลดลง ส่งผลให้ราคาสุกรปรกติ  แนวโน้มปรับราคาขึ้นได้  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกลดลงเป็น  2,900 ตัว/วัน  ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้ม ปริมาณและราคาส่งออกลดลง    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือป่าว   ฟาร์มพร้อมใจกัน จะปรับราคาขึ้น 2-4 บาท    เนื่องจากราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต  แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นในเขตจังหวัดนครปฐม  ปิดตลาดและ โรงฆ่าสุกรส่งผลต่อการปรับราคาสุกร

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ปรับขึ้นราคาที่ขายในพื้นที่  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่  แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีน ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 69 -82  บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน 

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ปรับขึ้นราคาที่ขายในพื้นที่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     มีการส่งออกลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 69 -78  บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  110-112 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  69-75 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน     

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ปรับขึ้นราคาที่ขายในพื้นที่  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย พระใหม่ ราคายืน ราคาพระที่ผ่านมา 70-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น เพราะกลัวว่าหมูจะหาไม่ได้เพราะเสียหายไปมาก   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-74 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  68-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)