สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 28 มิถุนายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไก่เนื้ออ่อนตัวลงบางพื้นที่

ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้น  โรงเชือดชลอการซื้อ เนื่องจากความผันผวนของตลาด

จากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดหลายๆพื้นที่กลับมาปิดอีกรอบ  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   31-32 บาท สต็อกและน้ำหนัก เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัวลงในหลายๆพื้นที่   ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับลงเล็กน้อย อยู่ที่ 29-32 บาท

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 30-32 บาท  

ภาคตะวันตก ราคาอ่อนเล็กน้อย  อยู่ที่ 29-30 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวสะสม พอดี  ไก่ไม่เกินไซส์   แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 36-38 บาท ใต้ล่าง 37-38 บาท     

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.30-3.40  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  2 กรกฎาคม  2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 24-1/ 7 ราคายืน ยกเว้นราคาในพื้นที่เขตเหนือ,อีสาน,ตะวันออก ปรับลง 1- 2 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covic-19 ที่ล๊อคพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีผลต่อการบริโภค   แต่พื้นที่อื่นเริ่มผ่อนคลายบางกิจกรรม,โรงเรียนเปิดเทอมและเปิดตลาดบ้างแล้ว    สุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาดลดลงส่งผลให้ราคาสุกรปรกติ แนวโน้มปรับราคาขึ้นได้ การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกลดลงเป็น  2,200 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว   แนวโน้ม ปริมาณและราคาส่งออกลดลง    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือป่าว   ฟาร์มพร้อมใจกัน ยืนราคาขาย   แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นในเขต จ.นครปฐม  ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรส่งผลต่อราคาสุกร

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่  แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีน ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 68 -80  บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     มีการส่งออกลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 68 -76  บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  110-112 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   การส่งออกลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  68-75 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย พระใหม่ราคายืน ราคาพระที่ผ่านมา 68-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมู เพิ่มขึ้นเพราะกลัวว่าหมูจะหาไม่ได้เพราะเสียหายไปมาก   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-74 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  68-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)