สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม  2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับราคาเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนที่สูงขึ้น

ภาพรวม :โรงเชือดมีปัญหาด้านแรงงาน  ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นและโรงเชือดชลอการซื้อ เนื่องจากความผันผวนของตลาด จากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดหลายๆพื้นที่กลับมาปิดอีกรอบ สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกและน้ำหนักเริ่มมีสะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนักพอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 36-37 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ปริมาณตัวทรงตัว ราคาปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิต โรงเชือดมีปัญหาด้านแรงงาน ตลาดชลอตัว   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน ภาคกลาง    30-32 บาท ภาคตะวันออก  31-32 บาท 

ภาคตะวันตก    30-31 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาแข็งตัว  ปริมาณตัวสะสมพอดี  ไก่โตช้า และมีการลดการเข้าเลี้ยง   แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 37-38 บาท  ใต้ล่าง 37-38 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.30-3.40  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  9 กรกฎาคม  2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 2-8 / 7 ราคายืนอ่อน ยกเว้นราคาในพื้นที่เขตเหนือ,อีสาน,ตะวันออก ปรับราคาลงตามราคาขายต่างประเทศ ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covic-19 ที่ล๊อคพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีผลต่อการบริโภค   แต่พื้นที่อื่นเริ่มผ่อนคลายบางกิจกรรม,โรงเรียนเปิดเทอมและเปิดตลาดบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทำให้กำลังบริโภคดีขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน,มุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกลดลงมากเป็น  1,500 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว   มีแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกลดลงส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือป่าว   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย   แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล  งดกิจกรรมปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้น แนวโน้มพระที่ 9/7 ราคาปรับลง 2-4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 67 -78  บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-47 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง2-4 บาท 

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 66 -76  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  67-75 บาท น้ำหนัก 105-110กก. แม่คัดทิ้ง 32-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลดลง 2-4 บาท          

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย พระที่ผ่านมา 66-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 32-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลดลง 2-4 บาท   

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการหมูทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-74 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 32-35 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลดลง 2-4 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  68-76 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 25-27 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)