สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อมีการปรับราคาเล็กน้อย 

ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้น และ โรงเชือดยังคงชะลอการซื้อ เนื่องจากความผันผวนของตลาด จากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดหลายๆพื้นที่กลับมาปิดอีกรอบ  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกและน้ำหนัก เริ่มมีสะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 36-37 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ปริมาณตัวมีสะสมเล็กน้อย แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง    29-30 บาท  ภาคตะวันออก  29-30 บาท  ภาคตะวันตก    29-30 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนเล็กน้อย    ปริมาณตัวสะสม พอดี  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 36-37 บาท ใต้ล่าง 37-38 บาท           

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.30 – 3.40  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  17 กรกฎาคม  2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 8-16 / 7 ราคาลง 2-4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covid-19 ที่ล๊อคพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศมีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกลดลงเป็น  1,350 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกลดลง ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือป่าว   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น     แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้นแนวโน้มพระที่ 17 / 7 ราคายืนอ่อน

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 64 -78  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายีนอ่อน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท   แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม     มีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 64 -76  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  66-71 บาท น้ำหนัก 105-110กก. แม่คัดทิ้ง 30-32 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน             

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย พระที่ผ่านมา 64-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 30-32 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก  พ่อค้ามีความต้องการหมูทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า  คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  66-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 30-32 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว ที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-72 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)