สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อราคาอ่อนตัว  ปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น   การเข้าเลี้ยงเริ่มลดลง เนื่องจากความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด 19

ภาพรวม : การเข้าเลี้ยงเริ่มลดลง เนื่องจากความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด19   และ โรงเชือดยังคงชะลอการซื้อ และหยุดผลิต เนื่องจากความผันผวนของตลาด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย อยู่ที่   30-31 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   30-31 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน :าพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนลงเล็กน้อย   โรงเชือดยังหยุดการผลิต  ปริมาณตัวเริ่มสะสม แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคกลาง    26-27 บาท

ภาคตะวันออก  28-29 บาท  

ภาคตะวันตก    27-28 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนลงปริมาณตัวและน้ำหนักไม่มีสะสม   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 30-34 บาท

ใต้ล่าง 30-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท (26/07/64) ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง (02/06/64) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.40-3.50  บาท/ฟอง  (19/07/64)  

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  24 กรกฎาคม  2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 17-23 / 7 ราคายืนอ่อน แต่ราคาขายในพื้นที่  ที่สูงอยู่ปรับลดลง  2-4 บาท ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covid-19 ที่ล็อคพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  1,600 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือไม่   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้น แนวโน้มพระที่ 24 / 7 ราคายืนอ่อน

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลงการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 62 -76  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 30-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายีนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2-4 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  มีการส่งออกลดลงกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 62 -74  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 30-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกลดลง    

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อยพระที่ผ่านมา 64-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก  พ่อค้ามีความต้องการสุกรทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  66-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-72 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)