สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 2 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 2 สิงหาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อราคาอ่อนตัวลงอีก 

ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น   ทุกที่ยังคงมีความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด19   และ โรงเชือดยังคง ชะลอการซื้อและหยุดผลิต เนื่องจากความผันผวนของตลาดสด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว อยู่ที่   28-29 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท, ไก่เล็ก   40-41 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท, ไก่เล็ก 41-42 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อน   โรงเชือดยังหยุดการผลิต  ปริมาณตัวมีสะสม แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคกลาง  25-27 บาท ภาคตะวันออก 27-29 บาท ภาคตะวันตก  23-26 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคาอ่อนลงปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสะสม   แนวโน้มราคาอ่อน ใต้บน 27-30 บาท

ใต้ล่าง 27-30 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.50 – 3.60  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  24 กรกฎาคม  2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 24-31 / 7 ราคายืนอ่อน แต่ราคาขายในพื้นที่  ที่สูงอยู่ปรับลดลง  2 บาท ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covid-19 ที่ล็อคพื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม รวม 29 จังหวัด ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  2,000 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว   แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและน้ำหนักเพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือไม่   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและน้ำหนักเพิ่มขึ้นแนวโน้มพระที่ 1 / 8 ราคายืนอ่อน

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา 62 -76  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-36 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลงกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 61 -73  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 25-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  จำนวนตัวและน้ำหนักทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อยพระที่ผ่านมา 64-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก.  แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการสุกรทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  66-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก.  แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยว  ที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  62-70 บาท น้ำหนัก 108-112 กก.  แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)