สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 9 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 9 สิงหาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย   

ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น  สถานการณ์โรคระบาด ยังไม่ดีขึ้น  โรงเชือดยังคงมีปัญหาด้านแรงงาน ไม่สามารถเชือดได้เต็มที่   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   29-31 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมีเพิ่มขึ้น    แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  39-40 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อน  2-3 บาท    โรงเชือดยังคงหยุดการผลิต  ปริมาณตัวมีสะสมเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง    22-24 บาท

ภาคตะวันออก  25-27 บาท 

ภาคตะวันตก    23-25 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนเล็กน้อยปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสะสม   แนวโน้มราคายืนอ่อน

ใต้บน 27-28 บาท ใต้ล่าง 27-28 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  8 สิงหาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 1-7 / 8 ราคายืนอ่อน แต่ราคาขายในพื้นที่  ที่สูงอยู่ปรับลดลง  2 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงจากปัญหา covid-19 ที่ล็อคพื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม รวม 29 จังหวัด ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกลดลงเป็น  1,100 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือไม่   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น     แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้นแนวโน้มพระที่ 8 / 8 ราคายืนอ่อน

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนลดลง   ราคาพระที่ผ่านมา 62 -76  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายีนอ่อน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 60 -73  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 22-30 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน       

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อยพระที่ผ่านมา 64-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 18-22 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  66-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  62-70 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)