สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 16 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 16 สิงหาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว

ภาพรวม : มีอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมีเพิ่มขึ้น ทำให้มีการตัดไก่ใหญ่ออกเป็น ล็อตๆในพื้นที่   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   28-30 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ยังคงมีส่วนเกิน  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-40 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคายืน โรงเชือดยังคงผลิตได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากปัญหาด้านแรงงาน   ปริมาณตัวมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง    22-24 บาท

ภาคตะวันออก  25-27 บาท 

ภาคตะวันตก    23-25 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนเล็กน้อย ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสะสม  มีการระบายไก่ส่วนเกินเล็กน้อย   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 25-26 บาท ใต้ล่าง 27-27 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16  สิงหาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 8-15 / 8 ราคายืนอ่อน แต่ราคาขายในพื้นที่  ที่สูงอยู่ปรับลดลง  2 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงจากปัญหา covid-19 ที่ล็อคพื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม รวม 29 จังหวัด ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  1,700 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้าว่าจะมีหรือไม่   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้น   เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้น แนวโน้มพระที่ 16 / 8 ราคายืนอ่อน

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นลดลง การส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา 62 -76  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายีนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลงกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 60 -71  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 22-30 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง การส่งออกลดลงราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อยพระที่ผ่านมา 64-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 18-22 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  62-70 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)