สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว

ภาพรวม : ราคาอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมี   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง การบริโภคยังไม่ดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนักส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-41 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว     ปริมาณตัวและน้ำหนักเกินยังมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง    20-23 บาท ภาคตะวันออก  22-24 บาท ภาคตะวันตก    21-22 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง   ไก่ส่วนเกินมีเล็กน้อย  โรงเชือดเริ่มกลับมาทำการปกติ  แนวโน้มราคายืน  ใต้บน 25-26 บาท ใต้ล่าง 24-28 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.80 – 3.90  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16  สิงหาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 23-30 / 8 ราคาลง 2-4 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศยังไม่ดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่ล็อคพื้นที่ กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม รวม 29 จังหวัด ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัดจนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก  แม้จะเริ่มคลายล็อคบ้างแล้วก็ตาม การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกลดลงเป็น  1,300 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออก ทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลปริมาณสุกรข้างหน้า จะมีหรือไม่ ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น   จากปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้น แนวโน้มพระที่ 31 / 9 ราคาประกาศยืน  แต่ขายจริงปรับลง 2- 4 บาท ตามภาวะตลาด

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง การส่งออกไปจีนทรงตัวราคาพระที่ผ่านมา 58 -70  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 58 -66  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 22-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  60-68 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4  บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย   พระที่ผ่านมา 62-69 บาทน้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 18-20 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง  4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60-66 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวที่ลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  58-66 บาท น้ำหนัก 115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)