สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 27 กันยายน  2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวสูงขึ้นในไก่ไซส์ปกติ

ภาพรวม : ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติออกสู่ตลาดน้อยลง  แต่ในเขตภาคใต้อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากมีการปรับราคาก่อนหน้า โรงเชือดยังเชือดไม่เต็มประสิทธิภาพ   เนื่องจากปัญหาด้านแรงงาน  ปัญหาน้ำท่วม และใกล้เทศกาลกินเจอีกทั้งสต็อกเก่าสะสมยังมี    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่   29-30 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี แต่การบริโภคยังไม่ดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   37-38 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับคัวสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ ออกสู่ตลาดลดลง    ไก่เกินขนาด ยังคงมีตัวอยู่   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคกลาง    24-26 บาท ภาคตะวันออก  26-27 บาท ภาคตะวันตก    24-27 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  ปริมาณเพิ่มขึ้น กำลังซื้อของตลาดยังไม่กลับมา   และปัญหาสถานการโควิดยังไม่ดีขึ้น  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 30-32 บาท ใต้ล่าง 31-32 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90-4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  29 กันยายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-28 / 9 ราคายืนอ่อน  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศยังไม่ดีขึ้น จากปัญหา covid-19 ที่ล๊อคพื้นทีกรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม รวม 29 จังหวัด  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก  แม้จะเริ่มคลายล๊อคบ้างแล้วก็ตาม  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  1,100 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการทรงตัว  ปัญหา covid-19  กิจกรรม,ตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้น สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 4 บาท พระที่ 29 / 9 ราคาประกาศปรับขึ้น 4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง การส่งออกไปจีนทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 58 -70  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 50 -63  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 30-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  56-62 บาท น้ำหนัก 112-118 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท    

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย   พระที่ผ่านมา 58-67 บาท น้ำหนัก 105-108 กก.แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก  พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  56-62 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  54-65 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 18-20 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)