สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน 

ภาพรวม : ปริมาณตัว และน้ำหนักปกติ  ออกสู่ตลาดน้อย   ภาคตะวันออกดันราคาปรับขึ้นได้เล็กน้อย 1-2 บาท เนื่องจากปริมาณไก่ไซส์ปกติออกสู่ตลาดน้อย อีกทั้งใกล้เทศกาลกินเจ และเกิดภาวะฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ ตลาดส่วนใหญ่ยังขาดกำลังซื้อ

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่   29-30 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ไม่มี   แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่ใหญ่ทรงตัว  มีการปรับราคาไก่เล็กขึ้นไป เป็น 40-42 บาท  ปริมาณและน้ำหนักไม่มีสะสม แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   40-42 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 40-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาแข็งตัวเล็กน้อยในภาคตะวันออก   ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ     แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคกลาง    24-26 บาท ภาคตะวันออก  27-28 บาท ภาคตะวันตก    24-27 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคายืนปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม ไม่มี     แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 30-32 บาท ใต้ล่าง 31-32 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90-4.00  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  6 ตุลาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 29-5 / 10 ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศยังไม่ดีขึ้น  จากปัญหา covid-19ที่ล๊อคพื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม รวม 29 จังหวัด มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก  แม้จะเริ่มคลายล๊อคบ้างแล้วก็ตามการส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน  ภาพรวมการส่งออก 850 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการทรงตัว  ปัญหา covid-19  กิจกรรม,ตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.ลดลง สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 4 บาท   พระที่ 6 / 10 ราคาประกาศปรับขึ้น 4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นเริ่มดีขึ้น เปิดแหล่งท่องเที่ยวการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 62 -70  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-5 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม ราคาพระที่ผ่านมา 55 -66  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 30-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  60-64 บาท น้ำหนัก 112-118 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท    

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย   พระที่ผ่านมา 62-69 บาทน้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกพ่อค้ามีความต้องการทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60 – 64 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  56-66 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 18-20 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)