สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 11 ตุลาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไก่เนื้อพยายามปรับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดราคาชิ้นส่วนไม่ขยับตาม

ภาพรวม : ราคาไก่เนื้อยืนราคา เพื่อรอดูสถานการณ์หลังกินเจอีกครั้ง  ปริมาณตัว และน้ำหนักไก่สะสม ปกติ    ไก่ออกสู่ตลาดไม่มาก   แต่เนื่องจากมีฝนตก หลายพื้นที่ ส่งผลให้ ตลาดสดและผู้บริโภคยังขาดกำลังซื้อ    แน้วโน้มราคา ยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ปรับขึ้นได้เล็กน้อย อยู่ที่   29-31 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขยับขึ้นบางพื้นที่  อยู่ที่   29-30 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ไม่มี   แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว   ปริมาณและน้ำหนักไม่มีสะสม    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   38-40 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 40-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับได้เล็กน้อย     ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ     แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน ภาคกลาง    26-27 บาท ภาคตะวันออก  27-29 บาท ภาคตะวันตก    26-27 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคายืนปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม ไม่มี     แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 30-32 บาท ใต้ล่าง 31-32 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90-4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  14 ตุลาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-13 / 10 ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล๊อค 16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม  การบริโภคเริ่มดีขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออก 650 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย    ปัญหา covid-19 กิจกรรม,ตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.ลดลง   สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาขึ้น4 บาท   พระที่ 14 / 10 ราคาประกาศปรับขึ้น 4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น เปิดแหล่งท่องเที่ยวการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 66 -75  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-5 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม ราคาพระที่ผ่านมา 60 -68  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 30-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  64-70 บาท น้ำหนัก 112-118 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท    

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย   พระที่ผ่านมา 66-73 บาทน้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64 – 68 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60 – 70  บาท น้ำหนัก 115-120 กก.  แม่คัดทิ้ง 18-20 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)