สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2564

ไก่เนื้อ : ราคาสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ภาพรวม : เนื่องจาก ปริมาณตัวที่ออกสู่ตลาดมน้อยเนื่องมาจากการชะลอการเข้าเลี้ยงก่อนหน้านี้   และน้ำหนักสะสมปกติ   สต๊อกไก่ชิ้นส่วนน้อยลง ราคาชิ้นส่วนไก่ Main Product ปรับราคาสูงขึ้น   กำลังการบริโภคดีขึ้น เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลงานบุญต่าง ๆ  และภาคการท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ ที่เริ่มเปิด   แนวโน้มราคาแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ปรับขึ้น 3 บาท อยู่ที่   35-36 บาท ปริมาณตัวพอดี    แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   34-36 บาท   ปริมาณน้อยและน้ำหนักพอดี  ไม่มีไก่สะสม   แนวโน้มราคายืนแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมปกติ แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคาปรับขึ้นเป็น 40-41 บาท,ไก่เล็กขยับเป็น  45-46 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่  39-40 บาท,ไก่เล็ก 43-44 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป จากปริมาณการเลี้ยงที่ลดลง ไก่ออกสู่ตลาดน้อย  ส่งผลให้ตลาดมีการปรับราคาต่อเนื่อง สต็อกชิ้นส่วนไก่ลดลง กำลังการบริโภคเริ่มดีขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็งภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคาปรับเล็กน้อย เป็น 33-35 บาท ตลาดเริ่มอืดเล็กน้อย เนื่องจากผู้ค้ากำลังปรับตัวในราคาที่สูงขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาปรับเล็กน้อย เป็น 34-35 บาท 

ภาคตะวันตก    ราคาคงที่ อยู่ที่  33-35 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคายืนแข็ง    ปริมาณตัวยังมีน้อยจากการลดจำนวนเข้าเลี้ยง  น้ำหนักไก่สะสมไม่มี     กำลังซื้อผู้บริโภคดี   แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน 43-45 บาท ใต้ล่าง 43-45 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.90 – 4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 4-11 / 11 ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล๊อคช่วง 16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และ 1/11 คลายล๊อคเพิ่มขึ้น การบริโภคดีขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ   จีน   ภาพรวมการส่งออก 100 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่อ ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย    ปัญหา covid-19  ยังมีการปิดตลาดบางพื้นที่อยู่สุกรเหลือสะสมในฟาร์มแต่ น.น.ลดลง   สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 2 บาท พระที่ 12/11   (แต่บางเขตอาจจะปรับราคาขึ้นไม่ได้)

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมี การปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  การส่งออกไปจีนทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 77 -82   บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม  ราคาพระที่ผ่านมา 74 -78  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  76-80 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 76-82 บาท น้ำหนัก 105-108 กก แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลงและฝนตกหนัก น้ำท่วม    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  72-79 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 28-30 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)