สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 15 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  

ภาพรวม : ปริมาณตัวสะสมไม่มี  และน้ำหนักสะสมปกติสต๊อกไก่ชิ้นส่วนน้อยลง กำลังการบริโภคดีขึ้น เนิ่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆ  และภาคการท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ ที่เริ่มเปิด      แนวโน้มราคาแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   35-36 บาท ปริมาณตัวพอดีกับความต้องการในพื้นที่   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   34-36 บาท   ปริมาณน้อยและน้ำหนักพอดี  ไม่มีไก่สะสม   แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม ปกติ แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคาปรับขึ้นเป็น 40-41 บาท,ไก่เล็ก ขยับเป็น  46-47 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย   อยู่ที่  39-40 บาท,ไก่เล็ก 43-44 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวพอดีขายในพื้นที่    สต็อกชิ้นส่วนไก่ลดลง  กำลังการบริโภคเริ่มดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

ภาคกลาง  สัปดาห์นี้ ราคาปรับเล็กน้อย เป็น 33-35 บาท ตลาดเริ่มอืดเล็กน้อย เนื่องจากผู้ค้า กำลังปรับตัวในราคาที่สูงขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาปรับขึ้นอีกเล็กน้อย เป็น 34-36 บาท   ปริมาณตัวในพื้นที่ลดลง  

ภาคตะวันตก    ราคาคงที่ อยู่ที่  33-35 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาทรงตัว ปริมาณตัวน้อย   น้ำหนักไก่สะสมไม่มี     กำลังซื้อผู้บริโภคดี   แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 43-45 บาท ใต้ล่าง 43-45 บาท  

ใต้บน 43-45 บาท ใต้ล่าง 43-45 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00-4.10  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 12-18 / 11 ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล๊อค 16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และ 1/11 คลายล๊อคเพิ่มขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ จีน   ภาพรวมการส่งออก 200 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว   แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว ในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นจากการปรับราคาหมู หน้าฟาร์มขึ้นติดต่อกัน   ปัญหารายได้ลดลงราคาเนื้อสุกรสูงขึ้นทำให้การบริโภคลดลง   สุกรเหลือสะสมในฟาร์ม น.น.เริ่มเพิ่มขึ้น  สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันยืนราคา  พระที่ 19/11   

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมี การปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  การส่งออกไปจีนทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 77 -82   บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 40-48 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม  ราคาพระที่ผ่านมา 74 -78  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 40-48 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลงราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  76-80 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 76-82 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก  พ่อค้ามีความต้องการ ทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง และฝนตกหนัก น้ำท่วม    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  72-79 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 34-36 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)