สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านราคาปรับตัวสูงขึ้นในเขตภาคกลาง ตะวันออก

ภาพรวม : เนื่องจาก ปริมาณตัวไก่เข้าสู่ตลาดน้อย และน้ำหนักสะสมไม่มี    ไก่ส่วนเกินน้อย กำลังการบริโภคดีขึ้น ปริมาณชิ้นส่วน Main product ยังมีไม่มาก

By Product   เริ่มมีสต็อกในกลุ่มของโครงและขาซี   แนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   35-36 บาท ปริมาณตัวพอดีกับความต้องการในพื้นที่   การบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่   38-39  บาท   ไก่ในพื้นที่  สต็อกเริ่มขาด  การบริโภคและความต้องการของโรงเชือดเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคายืนแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม ปกติ แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคาปรับขึ้นเป็น 40-41 บาท,ไก่เล็ก ขยับเป็น  46-47 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย   อยู่ที่  39-40 บาท,ไก่เล็ก 43-44 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวพอดีขายในพื้นที่    ตลาดมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากตัวในพื้นที่มีน้อย แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคาปรับสูงขึ้น  เป็น 36-38 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาอีกเล็กน้อย เป็น 35-36 บาท   ปริมาณตัวในพื้นที่ตัวลดลง    แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันตก    ราคาปรับขึ้น อยู่ที่  35-38 บาท  ตลาดคล่องตัวมากขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่  ปริมาณตัวเพิ่มขึ้น    น้ำหนักไก่สะสม 2.00-2.20 กก.   กำลังบริโภคลดลง แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 41-44 บาท ใต้ล่าง 41-44 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00-4.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 19-26 / 11 ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล็อค16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และ 1/11 คลายล็อคเพิ่มขึ้น  การส่งสุกรออกต่างประเทศ จีน   ภาพรวมการส่งออก 100 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวใน จำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นจากการปรับราคาหมู หน้าฟาร์มขึ้นติดต่อกัน   ปัญหารายได้ลดลงราคาเนื้อสุกรสูงขึ้นทำให้การบริโภคลดลง   สุกรเหลือสะสมในฟาร์ม น.น.เริ่มเพิ่มขึ้น  สมาคมฯและ ฟาร์ม พร้อมใจกันยืนราคา  พระที่ 27/11   

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  เขตเหนือล่างปรับขึ้น 1-2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น เปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  การส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 77 -82   บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 42-54 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม มีการส่งออกลดลง    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม  ราคาพระที่ผ่านมา 74 -78  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  76-80 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 76-82 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน 

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 108-112 กก.แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวที่ลดลงและฝนตกหนัก น้ำท่วม    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  72-79 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 34-36 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)