สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ราคายืน

ภาพรวม : มีปรับราคาบ้างตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่  ปริมาณตัว ไก่ ยังมีสะสมไม่มาก  และน้ำหนักสะสมปกติ ไก่ส่วนเกินน้อย  กำลังการบริโภคดีขึ้นในเขตภาคเหนือตอนบน   แนวโน้มราคายืน

By Product   เริ่มมีสต็อกในกลุ่มของโครงและขาซี   แนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  อยู่ที่   37-38 บาท ปริมาณตัวพอดี การบริโภคเพิ่มขึ้นเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   36-37  บาท   ไก่ในพื้นที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ซื้อเข้าโรงเชือด  35  บาท    แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม ปกติ แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา ยืน 40-41 บาท,ไก่เล็ก   46-47 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย   อยู่ที่  42-43 บาท,ไก่เล็ก 46-47 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวพอดีขายในพื้นที่    แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคายืน  36-38 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  ราคาปรับเล็กน้อย บางพื้นที่  เป็น 35-38 บาท   ปริมาณตัวในพื้นที่น้อย น้ำหนักสะสมไม่มี    แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันตก    ราคาปรับขึ้น อยู่ที่  35-38 บาท  ตลาดคล่องตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย จากปัญหาน้ำท่วนในพื้นที่    น้ำหนักและปริมาณตัวเพิ่มขึ้น กำลังบริโภคลดลง    แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 41-42 บาท ใต้ล่าง 41-43 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00 – 4.10  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 4 ธันวาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 27-3 / 12 ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล๊อค 16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และ 1/11 คลายล็อคเพิ่มขึ้น  การส่งสุกรออกต่างประเทศ จีน   ภาพรวมการส่งออก 150 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นจากการปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นติดต่อกัน   ปัญหารายได้ลดลง ราคาเนื้อสุกรสูงขึ้นทำให้การบริโภคลดลง   สุกรเหลือสะสมในฟาร์ม น.น.เริ่มเพิ่มขึ้น   สมาคมฯและฟาร์มพร้อม ใจกันยืนราคา  พระที่ 27/11 แต่ปรับฐานราคาขายที่ยังขายต่ำอยู่ในบางเขต  

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  เขตเหนือล่างปรับขึ้น 1-2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น เปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  การส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 78 – 84   บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 42-54 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม  ราคาพระที่ผ่านมา 74 -78  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  76-80 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 76-82 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน  

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการ ทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวลดลง และฝนตกหนัก น้ำท่วม    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  72-79 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 34-36 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)