สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 13 ธันวาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านราคาอ่อนตัวลงบางพื้นที่

ภาพรวม : ในเขตภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนบน   เนื่องจากมีไก่ออกพร้อม ๆกัน และไก่เริ่มมีปริมาณตัวและน้ำหนัก    ยกเว้นภาคอีสานและภาคใต้

เริ่มมีกำลังซื้อกลับเข้ามา    ปริมาณตัวไก่ในพื้นที่น้อย       แนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับลง    อยู่ที่   34-35 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมเริ่มมี เนื่องจากปัญหาชายแดนในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  อยู่ที่   34-35  บาท   ไก่ในพื้นที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น  โ แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับสูงขึ้น     ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมมีน้อย  ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 44-45 บาท,ไก่เล็ก   49-50 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาปรับตัวขึ้น   อยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 49-50 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ตลาดเริ่มชะลอตัว ราคาอ่อนตัว  ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   33-35 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  ราคาปรับ เป็น 33-35 บาท   ปริมาณตัวและ น้ำหนักสะสมเริ่มมี    แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก    ราคาอ่อนเล็กน้อย  อยู่ที่  33-35 บาท  ไก่ออกสู่ระบบมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาปรับตัวแข็งขึ้น    น้ำหนักและปริมาณพอดี  กำลังบริโภคเริ่มกลับมา    แนวโน้มราคายืน ใต้บน  41-43 บาท ใต้ล่าง 41-43 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00 – 4.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 19 ธันวาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 11-18 / 12 ราคาปรับขึ้นทุกเขต 4-6 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่ผ่อนคลายมากขึ้น และเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว  ช่วงปลายปี   ไม่มีการส่งสุกรออกต่างประเทศ   จากการบริโภคที่ดีขึ้นพ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นแต่ปริมาณสุกรที่ออกตลาดลดลง   จากปัญหาโรคระบาดในสุกรที่ผ่านมา   สุกรเหลือสะสมในฟาร์ม น.น.และจำนวนตัวลดลง   สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคา  พระใหม่ที่ 19/12 เพิ่มขึ้น 4-6  บาท  

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid-19  ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 87-92  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 55-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว ราคาพระที่ผ่านมา 82-84 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มลดลง 115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 55-60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  84-86 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น  4-6 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 82-87 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55  บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท      

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่าคาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  84-86 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง และฝนตกหนัก น้ำท่วม    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  79-81 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)