สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 3 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 3 มกราคม 2565

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น

ภาพรวม : ในเขตภาคกลาง เนื่องจาก ตลาดมีความคล่องตัวมากขึ้น     และกำลังการบริโภคเพิ่มขึ้น ในช่วงเทศกาล ปีใหม่   ปริมาณตัวและน้ำหนักไก่มีน้อย  สต็อกชิ้นส่วนมีไม่มาก         แนวโน้มราคายืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่   37-38 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักน้อย  การบริโภคในพื้นที่มากขึ้น จากภาคการท่องเที่ยว   แนวโน้ม      สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   37-38  บาท   ไก่ในพื้นที่ปริมาณและน้ำหนักตัวน้อยลง  กำลังบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ไก่เล็กปรับราคาขึ้นไปอีก    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมมีน้อย  ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสานบน ราคา 45-47 บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้น     ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมสต็อกลดลง  กำลังการบริโภคดีขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคายืน อยู่ที่   36-38 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาปรับ ขึ้น  เป็น 36-38 บาท   ปริมาณตัวและ น้ำหนักสะสมไม่มี  การบริโภคเพิ่มขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันตก    ราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่  37-38 บาท  ไก่ออกสู่ระบบลดลง  ตลาดสดคล่องตัวมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคายืนแข็ง     ปริมาณและน้ำหนักน้อย   สต็อกพอดีขายขาดนิดหน่อย   กำลังบริโภคดี ตลาดคล่องตัว แนวโน้มราคายืน ใต้บน  44-46 บาท ใต้ล่าง 45-47 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90 – 4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 2 มกราคม 2565      

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 27-1/ 1 ราคาปรับขึ้นทุกเขต 6-10 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่ผ่อนคลายมากขึ้น และเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว  ช่วงปลายปี    ไม่มีการส่งสุกรออกต่างประเทศ   จากการบริโภคที่ดีขึ้นพ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นแต่ปริมาณสุกรที่ออกตลาดลดลง   จากปัญหาโรคระบาดในสุกรที่ผ่านมา  สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคา  พระใหม่ที่ 2/1 เพิ่มขึ้น 6-8  บาท  

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 8-10 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ขาดหนัก   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 108-110  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 6-8 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว ราคาพระที่ผ่านมา 98-102 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มลดลง  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 6 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 6-8 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น    ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  98-102 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 6 บาท   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น  6-8 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 99-102 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65  บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 6 บาท      

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 6-8 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 6-8 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  96-102 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 6-8 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง และฝนตกหนัก น้ำท่วม    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 6-8 บาท  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  92-98 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 55-60 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)