สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านราคาคงที่มีปรับตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่

ภาพรวม :เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงเทศกาล วันหยุด ตลาดสดยังมีความต้องการสูง  แต่ปริมาณตัวออกมีไม่มาก  อีกทั้ง   กำลังการบริโภคสูง  และเริ่มมีการ  เก็บสต็อกสินค้าไว้เตรียมช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่กำลังจะมาถึง   แนวโน้มราคาแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  ปรับตัว ขึ้นอยู่ที่   38-40 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักน้อย  การบริโภคเพิ่มขึ้น   แนวโน้ม      สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น อยู่ที่   38-39 บาท   ไก่ในพื้นที่ปริมาณและน้ำหนักตัวน้อย  กำลังบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมน้อย  ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสานบน ราคา 45-47 บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน     ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมสต็อกลดลง  กำลังการบริโภคดีขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคายืน อยู่ที่   36-38 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาปรับ ขึ้น  เป็น 36-38 บาท   ปริมาณตัวและ น้ำหนักสะสมไม่มี  การบริโภคเพิ่มขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันตก    ราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่  37-38 บาท  ไก่ออกสู่ระบบลดลง  ตลาดสดคล่องตัวมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาปรับขึ้นเพิ่อเตรียมรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง   ปริมาณและน้ำหนักน้อย   ปริมาณตัวเริ่มขาด  กำลังบริโภคดี ตลาดคล่องตัว    แนวโน้มราคาแข็ง

ใต้บน  46-48 บาท ใต้ล่าง 47-48 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90 – 4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 10 มกราคม 2565      

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 2-9/ 1 ราคาปรับขึ้นทุกเขต 4-6 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่ผ่อนคลายมากขึ้น และเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว  ช่วงปลายปี    ไม่มีการส่งสุกรออกต่างประเทศ   จากการบริโภคที่ดีขึ้นพ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นแต่ปริมาณสุกรที่ออกตลาดลดลง   จากปัญหาโรคระบาดในสุกรที่ผ่านมา  สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคา พระใหม่ที่ 10/1 เพิ่มขึ้น 4-6  บาท  

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ขาดหนัก   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 112-115  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว  ราคาพระที่ผ่านมา 106-108 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มลดลง  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 85 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  106-108 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออกพระที่ผ่านมา 106-108 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4- 6 บาท      

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4-6 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  106-108 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสมแต่ลดลง  เนื่องจากการบริโภคดีขึ้น  จากการท่องเที่ยว และเขตอื่นราคาปรับขึ้นดึงราคาในเขตเพิ่มขึ้นด้วย    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น4-6 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 102-106 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)