สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านราคาปรับตัวสูงขึ้น 1-2 บาท   

ภาพรวม : การบริโภคเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งใกล้เทศกาลตรุษจีน โรงเชือดต่างๆ เพิ่มกำลังการผลิต และเก็บสต็อกมากขึ้น  ตลาดสดงมีความต้องการไก่เป็นสูง  แต่ปริมาณตัวไก่ออกมีไม่มาก  และไก่น้ำหนักน้อย แนวโน้มราคาแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  ปรับตัว ขึ้นอยู่ที่   39-40 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักน้อย  การบริโภคเพิ่มขึ้น   แนวโน้ม      สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น อยู่ที่   39-40 บาท   ไก่ในพื้นที่ปริมาณและน้ำหนักตัวน้อย  กำลังบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมน้อย  ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสานบน ราคา 47 บาท,ไก่เล็ก   54 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47 บาท,ไก่เล็ก 52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาแข็งขึ้น     ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมสต็อกลดลง  กำลังการบริโภคดีขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคาอยู่ที่   37-39 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาปรับ ขึ้น  เป็น 37-39 บาท   ปริมาณตัวและ น้ำหนักสะสมไม่มี  การบริโภคเพิ่มขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันตก    ราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่  37-39 บาท  ตลาดสดคล่องตัวมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาปรับขึ้น ปริมาณและน้ำหนักน้อย     กำลังบริโภคดี ตลาดคล่องตัว    แนวโน้มราคาแข็ง ใต้บน  47-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.80 – 3.90  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 17 มกราคม 2565      

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 10-16/1 ราคาปรับขึ้น 4-6 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มชะลอตัว  จากราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จากปัญหา covid-19 ที่ผ่อนคลาย และเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว  ช่วงปลายปี    ไม่มีการส่งสุกรออกต่างประเทศ   จากการบริโภคที่ดีขึ้นพ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น   ราคาเนื้อแดงสูงขึ้นแต่ปริมาณสุกรที่ออกตลาดลดลง   จากปัญหาโรคระบาดในสุกรที่ผ่านมา   แต่การปรับราคาขึ้นมาตลอดทำให้ราคาเนื้อสุกรปรับราคาขึ้นมาก  สูงถึง 200-270 บาท/ ก.ก.ทำให้การบริโภคลดลงอย่างมาก  คาดว่าจะถึงจุดสมดุลย์ของตลาด    สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันยืนราคา  พระใหม่ที่ 17/1 ที่ 110 บาท  

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน เนื่องจากราคาปรับขึ้นมาสูงมากแล้ว    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว  แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 114-115  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว ราคาพระที่ผ่านมา 110-114 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มลดลง 115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 85-90 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  110-114 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 75-80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน   

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 110-114 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 75-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน      

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  106-108 บาท น้ำหนัก 110-114 กก. แม่คัดทิ้ง 75-80 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4-6 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสมแต่ลดลง    เนื่องจากการบริโภคดีขึ้น  จากการท่องเที่ยว และเขตอื่นราคาปรับขึ้นดึงราคาในเขตเพิ่มขึ้นด้วย  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)