สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 24 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านราคาคงตัว   

ภาพรวม : การบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น ตลาดมีความต้องการไก่ค่อนข้างมาก  แต่ปริมาณตัวไก่ออกมีไม่มาก  และไก่น้ำหนักน้อย     แนวโน้มราคายืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่   37-39 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักน้อย  การบริโภคเพิ่มขึ้นแนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   37-38 บาท   ไก่ในพื้นที่ปริมาณและน้ำหนักตัวน้อย  กำลังบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมน้อย  ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 47 บาท,ไก่เล็ก   54 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไม่มีสต็อก

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47 บาท,ไก่เล็ก 52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ราคาอยู่ที่   37-39 บาท     ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมไม่มี  กำลังการบริโภคดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน     

ภาคกลาง    สัปดาห์นี้ ราคาอยู่ที่   37-39 บาท   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก  ราคาปรับ ขึ้น  เป็น 37-39 บาท   ปริมาณตัวและ น้ำหนักสะสมไม่มี  การบริโภคเพิ่มขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันตก    ราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่  37-39 บาท  ตลาดสดคล่องตัวมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคใต้ :ภาพรวม ราคายืน ปริมาณและน้ำหนักน้อย     กำลังบริโภคดี ตลาดคล่องตัว    แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  47-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.70 – 3.80  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 25 มกราคม 2565      

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 17-24 / 1 ราคาประกาศยืน  แต่ขายจริงราคาลง  4-6 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง 30-40%  จากราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และข่าวเรื่องสุกรเสียหายจากโรคระบาด  ของสื่อทุกสำนัก    ทำให้ผู้บริโภคเริ่มกังวลเรื่องโรคสุกรจะติดต่อมาถึงผู้บริโภคหรือเปล่า    การบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง  สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนลง  พระใหม่ 25/1 ที่ 4-6 บาท 

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  และบางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 105-110 บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 70-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2-4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 102-110 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มลดลง  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-6 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลงราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 106-110 บาท น้ำหนัก 112-118 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-6 บาท   

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท  จำนวนตัวและน้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก  พระที่ผ่านมา 106-110 บาท น้ำหนัก 105-108 กก.      แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-6 บาท    

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาลง 4-6 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  106-108 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมแต่ลดลง  เนื่องจากการบริโภคลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคาลง 4-6 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  102-108 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 50-60 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)