สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 31 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านราคาคงตัว   

ภาพรวม :  กำลังกการบริโภคเนื้อไก่เริ่มชะลอตัว  หลังจากผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีน  แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มีสต็อก ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนราคาเพื่อรอดูทิศทางตลาดอีกครั้ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาย่อลงเล็กน้อย  อยู่ที่   37-38 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักไม่มี  การบริโภคลดลง   แนวโน้ม      สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   37-38 บาท   ไก่ในพื้นที่ปริมาณและน้ำหนักตัวน้อย  แนวโน้มราคยืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมน้อย  ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 47 บาท,ไก่เล็ก   54 บาท  อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47 บาท,ไก่เล็ก 52 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ราคาอยู่ที่   37-39 บาท  มีอ่อนบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่ แต่ไม่กระทบมากนักเพราะ   ปริมาณตัว และน้ำหนักสะสมมีไม่ แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน  

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคายืน ปริมาณและน้ำหนักน้อย  ตลาดอยู่ในช่วงปรับตัวและรอดูทิศทางตลาดอีกครั้ง หลังจากเทศกาลที่ผ่านมา แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  47-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.70 – 3.80  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 31 มกราคม 2565      

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 25-30 / 1 ราคาประกาศลง 4 บาท  แต่ขายจริงราคาลง  4-6 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง 30-40%  จากราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และข่าวเรื่องสุกรเสียหายจากโรคระบาด  ของสื่อทุกสำนัก    ทำให้ผู้บริโภคเริ่มกังวลเรื่องโรคสุกรจะติดต่อมาถึงผู้บริโภคหรือป่าว         การบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง  สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนลง  พระใหม่ 31/1 ที่ 4-8 บาท  

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 102-108  บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 70-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-6 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา 100-108 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มเพิ่มขึ้น  118-120 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-8 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสมเริ่มลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 100-106 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-8 บาท   

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 100-106 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-8 บาท      

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า  คาดว่าพระใหม่ราคาลง 6-8 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  98-104 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสมแต่ลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาลง 6-8 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  98-104 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)