สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 7 กุมภาพันธ์

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงตัว   

ภาพรวม : มีแกว่งตัวบ้างบางพื้นที่   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มีสต็อก ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนราคาเพื่อรอดูทิศทางตลาดอีกครั้ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  อยู่ที่   37-38 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักไม่มี  การบริโภคลดลง   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาราคาขยับตัวขึ้นเนื่องจากปริมาณตัวออกเริ่มน้อย ราคา อยู่ที่   39-40 บาท   แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  ไก่เล็กราคาอ่อนตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมน้อย  ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 47 บาท,ไก่เล็ก   53 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47 บาท,ไก่เล็ก 51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณตัวออกน้อยลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนกลาง : ราคาอยู่ที่   38-40 บาท 

ออก : ราคาอยู่ที่   37-40 บาท   

ตก : ราคาอยู่ที่   39-40 บาท                  

ใต้บน : ภาพรวม ราคาย่อตัวเล็กน้อย  ปริมาณตัวยังมีไม่มากเท่าไร  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 47-49 บาท

ใต้ล่าง 48-49 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 31-8 / 2 ราคาประกาศลง 4 บาท  แต่ขายจริงราคาลง 6-8 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศยังลดลงต่อเนื่อง 30-40%  จากราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้น  และข่าวเรื่องสุกรเสียหายจากโรคระบาด  ของสื่อทุกสำนัก    ทำให้ผู้บริโภคเริ่มกังวลเรื่องโรคสุกรจะติดต่อมาถึงผู้บริโภคหรือป่าว      การบริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง  สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนลง  พระใหม่ 9/1 ที่ 4-8 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภค

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 102-108  บาท น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 6-8 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 6-8 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 92-100 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มเพิ่มขึ้น  1120-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 6-8 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 6-8 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้นราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 92-100 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 60-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 6-8 บาท   

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 6-8 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก  พระที่ผ่านมา 92-98 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 6-8 บาท    

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 8 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการหมูลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาลง 8 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  90-96 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-70 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 8 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสมแต่ลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลงแนวโน้มพระใหม่ราคาลง 8 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  88-92 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)