สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มปรับราคาขายขึ้นมีอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่     

ภาพรวม : ไก่เป็นปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  ตลาดส่วนใหญ่ยังคงคล่องตัว   มีชลอตัวบ้างในบ่งพื้นที่  ที่มีฝนตกชุบ สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนราคา

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขยับเล็กน้อยในบางพื่นที่  อยู่ที่   37-39 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักยังไม่มีสะสม  การบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาราคาทรงตัว 39-40 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักขายทั่วไป 2.2-2.5 กก แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย     ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี    ตลาดเริ่มชลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   53 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับตัวขึ้น 1 บาท  ไก่ปริมาณตัวออกน้อย  กำลังการบริโภค และความต้องการของตลาด เริ่มดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัว          

กลาง : ราคาอยู่ที่   39-40 บาท ออก : ราคาอยู่ที่   39-40 บาท  ตก: ราคาอยู่ที่   39-41 บาท       

ใต้บน : ภาพรวม ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น    ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่   น้อยลง      แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน  47-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565      

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 9-15 / 2 ราคาประกาศลง 4 บาท  แต่ขายจริงราคาลง 6-8 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น    จากการปรับราคาสุกรขุนลงอย่างต่อเนื่องหลายพระที่ผ่านมา   ราคาเนื้อสุกรในตลาดปรับราคาลงตามราคาสุกรขุน   ผู้บริโภคเริ่มยอมรับได้จากราคาเนื้อสุกรที่ลดลง   ทำให้การบริโภคลดลงเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น     สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนลง  พระใหม่ 16/2 ที่ 4 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภค

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 88-96  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 6 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 6-8 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 84-92 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มเพิ่มขึ้น  120-125 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-6 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 6-8 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 84-90 บาท น้ำหนัก 112-118 กก. แม่คัดทิ้ง 60-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง  2-4 บาท   

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 6-8 บาท  จำนวนตัวและน้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 84-94 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2-4 บาท     

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 8 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า  คาดว่าพระใหม่ราคาลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  82-86 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 8 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาลง 4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-87 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)