สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มปรับราคาขายขึ้น

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักน้อยลง   ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้น    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขยับขึ้น 3-4 บาท  อยู่ที่   42-ภ- บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักยังไม่มีสะสม ไก่ทดแทนน้อยลง  การบริโภคเนื้อไก่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 40-42 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย     ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม มีไม่มาก    ตลาดเริ่มฟื้นตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับตัวขึ้น 1-3 บาท  ไก่ปริมาณตัวออกน้อย  กำลังการบริโภค และความต้องการของตลาด เริ่มดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง      

กลาง : ราคาอยู่ที่   40-41 บาท 

ออก : ราคาอยู่ที่   40-42 บาท   

ตก : ราคาอยู่ที่   40-4 1 บาท

 

ใต้บน : ภาพรวม ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่   น้อยลง แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน  48-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 16-23 / 2 ราคาประกาศลง 4 บาท  แต่ขายจริงราคาลง 4 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น    จากการปรับราคาสุกรขุนลงอย่างต่อเนื่องหลายพระที่ผ่านมา   ราคาเนื้อสุกรในตลาดปรับราคาลงตามราคาสุกรขุน   ผู้บริโภคเริ่มยอมรับได้จากราคาเนื้อสุกรที่ลดลง   ทำให้การบริโภคลดลงเริ่มค่อยๆดีขึ้น     สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันยืนราคาสุกรขุน  พระใหม่ 24/2 ราคายืน ยกเว้นเขตที่ราคายังสูงปรับลง 2-3 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 81-90  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2-3 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 80-86 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มเพิ่มขึ้น  120-125 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 80-86 บาท น้ำหนัก 112-118 กก. แม่คัดทิ้ง 60-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน  

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4-6 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 80-88 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2-3 บาท    

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า  คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-82 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 4 บาท   แต่ยังมีปริมาณตัวและน.น.สะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  75-85 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)