สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มทรงตัว 

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักยังขาดสต็อก   ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้น    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  อยู่ที่   40-42 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักยังไม่มีสะสม ไก่ทดแทนน้อยลง  การบริโภคเนื้อไก่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม    สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 40-42 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว     ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม มีไม่มาก    ตลาดเริ่มฟื้นตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว  ไก่ปริมาณตัวออกน้อย  กำลังการบริโภค และความต้องการของตลาด เริ่มดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง  

กลาง  ราคาอยู่ที่   40-41 บาท 

ออก   ราคาอยู่ที่   40-42 บาท   

ตก   ราคาอยู่ที่   40-41 บาท    

ใต้บน :ภาพรวม ราคาทรงตัว    ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่   น้อยลง      แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  48-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 2 มีนาคม 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 24-1 / 3 ราคาประกาศยืน   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น    จากการปรับราคาสุกรขุนลงอย่างต่อเนื่องหลายพระที่ผ่านมา   ราคาเนื้อสุกรในตลาดปรับราคาลงตามราคาสุกรขุน   ผู้บริโภคเริ่มยอมรับได้จากราคาเนื้อสุกรที่ลดลง   ทำให้การบริโภคที่ลดลงเริ่มค่อยๆดีขึ้น   พอราคาสุกรขุนยืนผู้ค้าเริ่มมีความต้องการมากขึ้น   สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนขึ้น    พระใหม่ 2/3 ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    ไม่มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 81-87  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา 78-84 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มเพิ่มขึ้น  120-125 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 80-86 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 60-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 80-86 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท      

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-82 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  75-85 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)