สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 7 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มส่วนใหญ่ทรงตัว 

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักยังขาดสต็อก   ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้น    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคขยับ 3-4 บาท ขายจริงอยู่ที่   44-46 บาท ปริมาณตัว และน้ำหนักยังไม่มีสะสม ไก่ทดแทนน้อยลง  มีการส่งออกไก่เนื้อจำนวนมากในพื้นที่ช่องทางส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน  และการบริโภคเนื้อไก่ความต้องการเพิ่มสูงมากขึ้น   แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น  42-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  อ่อนตัวเล็กน้อยในไก่ใหญ่ ในพื้นที่แถวบุรีรัมย์   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี  ตลาดมีความคล่องตัว แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว  รัฐเริ่มเข้ามาควบคุมราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์ม  ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง  กำลังการบริโภค และความต้องการของตลาดดีขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง    

กลาง    ราคาอยู่ที่   40-42 บาท 

ออก       ราคาอยู่ที่   40-42 บาท   

ตก          ราคาอยู่ที่   40-41 บาท         

ใต้บน : ภาพรวม ราคาทรงตัว    ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่ ในพื้นที่เริ่มขาดเล็กน้อย เมื่อเทียบความต้องการของตลาด แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน  47-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 2 มีนาคม 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 2-9 / 3 ราคาประกาศขึ้น  2-4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น    จากการปรับราคาสุกรขุนลงอย่างต่อเนื่องหลายพระที่ผ่านมา   ราคาเนื้อสุกรในตลาดปรับราคาลงตามราคาสุกรขุน   ผู้บริโภคเริ่มยอมรับได้จากราคาเนื้อสุกรที่ลดลง   ทำให้การบริโภคที่ลดลงเริ่มค่อยๆดีขึ้น   ผู้ค้าเริ่มมีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด  แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นมาก  สมาคมฯและฟาร์มพร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนขึ้น    พระใหม่ 10/3 ราคาปรับขึ้น 4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 84-87  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 78 – 82 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  118-120 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น  2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 84-86 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท  

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 84-86 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น  4 บาท      

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  84-86 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-85 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 50-60 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)