สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มส่วนใหญ่ยืนแข็ง 

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มขาดสต็อก   ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่เพิ่มสูง    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคพื้นที่ ขายจริงอยู่ที่   44-46 บาท ปริมาณตัว ขาดเนื่องจากการระบาดของโรคในพ่อแม่พันธุ์  และลูกไก่  การบริโภคเนื้อไก่มีความต้องการมาก   แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น  42-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  อ่อนตัวเล็กน้อยในไก่ใหญ่ ในพื้นที่แถวบุรีรัมย์   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี  ตลาดมีความคล่องตัวแนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว มีปรับราคาเล็กน้อยในบางพื้นที่  รัฐาควบคุมราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์ม   ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง  กำลังการบริโภคเพิ่มขึ้น และละความต้องการของตลาดมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง  

กลาง :   ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ออก  :   ราคาอยู่ที่   40-43 บาท   

ตก   :   ราคาอยู่ที่   40-43 บาท      

ใต้บน : ภาพรวม ราคาทรงตัว ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่ ในพื้นที่เริ่มขาดเล็กน้อย เมื่อเทียบความต้องการของตลาด  แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน  47-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.60 – 3.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 17 มีนาคม 2565      

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 10-16 / 3 ราคาประกาศขึ้น  4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น    แต่จากการปรับราคาสุกรขุนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 พระที่ผ่านมา  ราคาเนื้อสุกรปรับขึ้น 16-20 บาท / ก.ก. ความต้องการสุกรของตลาดเริ่มทรงตัว   แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นมาก  สมาคมฯและฟาร์มพร้อมใจยืนราคาสุกรขุนพระใหม่ 17/3     เพื่อให้ผู้บริโภคปรับตัวรับกับราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้นตามต้นทุนฟาร์มที่เพิ่มขึ้น

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 87-91  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น2-3 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา 80-88 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  118-120 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น  2-3 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 88-90 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน  

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 88-90 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน     

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการหมูเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  88-90 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  82-86 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 50-60 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)