สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 21 มีนาคม 2565

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มส่วนใหญ่ยืนแข็ง

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี     ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่เพิ่มสูง ขึ้น   สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคพื้นที่ ขายจริงอยู่ที่   43-44 บาท ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  การส่งออกดี  การเข้าเลี้ยงน้อยลง   การบริโภคเนื้อไก่มีความต้องการมาก   แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  42-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี  ตลาดมีความคล่องตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว รัฐาควบคุมราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์ม   ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง  กำลังการบริโภคเพิ่มขึ้น และละความต้องการของตลาดมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง      

กลาง : ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ออก :  ราคาอยู่ที่   40-43 บาท   

ตก :  ราคาอยู่ที่   40-43 บาท    

ใต้บน : ภาพรวม ราคาทรงตัว    ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่ ในพื้นที่เริ่มขาดเล็กน้อย เมื่อเทียบความต้องการของตลาด แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  47-48 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.30 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.70 – 3.80  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 25 มีนาคม 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 17-24 / 3 ราคาประกาศยืน   แต่มีปรับขึ้นบางเขตที่ขายต่ำอยู่ 2-3 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น    แต่จากการปรับราคาสุกรขุนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 พระที่ผ่านมา  ราคาเนื้อสุกรปรับขึ้น 16-20 บาท / ก.ก. ความต้องการสุกรของตลาดเริ่มทรงตัว   แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นมาก  สมาคมฯและฟาร์มพร้อมใจยืนราคาสุกรขุนพระใหม่ 25/3    เพื่อให้ผู้บริโภคปรับตัวรับกับราคาเนื้อสุกรที่สูงขึ้นตามต้นทุนฟาร์มที่เพิ่มขึ้น

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 89-92  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา 85-88 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  118-120 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น  2-3 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 88-90 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน  

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 88-90 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน     

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  88-90 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2  บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  84-88 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 50-60 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)