สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มส่วนใหญ่ยืนราคามีปรับตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่  

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมมียังไม่มาก    ตลาดชล่อตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่กระทบมาก    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคพื้นที่ ขายจริงอยู่ที่   42-43 บาท ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  การบริโภคเนื้อไก่มีความต้องการ แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  42-43 บาท ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี ตลาดมีความคล่องตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว รัฐาควบคุมราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์ม   ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง  กำลังการบริโภคเพิ่มขึ้น และละความต้องการของตลาดมากขึ้นแนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง       

กลาง : ราคาอยู่ที่   40-42 บาท 

ออก : ราคาอยู่ที่   40-43 บาท   

ตก : ราคาอยู่ที่   40-43 บาท          

ใต้บน : ภาพรวม ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย    ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่ ในพื้นที่ยังมีไม่มาก  ตลาดชลอตัว แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  42-44 บาท ใต้ล่าง 42-44 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.70 – 3.80  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 1 เมษายน 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 25-31 / 3 ราคาประกาศยืน   แต่มีปรับขึ้นบางเขตที่ขายต่ำอยู่ 2-3 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศจากที่ลดลง 30-40% เริ่มดีขึ้น   แต่จากการปรับราคาสุกรขุนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 พระที่ผ่านมา  ราคาเนื้อสุกรปรับขึ้น 16-20 บาท / ก.ก. ความต้องการสุกรของตลาดเริ่มทรงตัว   แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นมาก  ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง  สมาคมฯและฟาร์มพร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุนขึ้น 4 บาทพระใหม่  1/4     

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 90-93  บาท น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา 88-90 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  118-120 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น  4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 88-90 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท  

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 88-90 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท    

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  88-90 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4  บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  86-90 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 60-65 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)