สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 เมษายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มส่วนใหญ่ยืนราคา มีแกว่งตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมยังไม่มี    ตลาดชล่อตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่กระทบมาก    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคพื้นที่ ย่อตัวเล็กนน้อย ขายจริงอยู่ที่   40-42 บาท ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มี  การบริโภคเนื้อไก่เริ่มชลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาถฃรถใหญ่ย่อตัวลงเล็กน้อย ราคาอยู่ที่  40-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มีแนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดมีความคล่องตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท  

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักไก่ยังไม่มีสะสม    แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง  :  ราคาอยู่ที่   40-42 บาท 

ออก  :  ราคาอยู่ที่   40-42 บาท   

ตก  :  ราคาอยู่ที่   40-42 บาท            

ใต้บน :ภาพรวม ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่ ในพื้นที่ยังมีไม่มาก  ตลาดชลอตัวเนื่องจากเป็นเทศกาลถือศิลอด  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  42-44 บาท ใต้ล่าง 42-44 บาท   

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.80 – 3.90  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 9 เมษายน 2565      

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 1-8 / 4 ราคาประกาศปรับขึ้น 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น    แต่จากการปรับราคาสุกรขุนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 พระที่ผ่านมา  ราคาเนื้อสุกรปรับขึ้น 16-20 บาท / ก.ก. ความต้องการสุกรของตลาดเริ่มทรงตัว   แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นมาก  ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง  ราคาสุกรขุนปรับขึ้น 4 บาทพระที่ผ่านมา    พ่อค้าเขตภาคกลางมีความต้องการเพิ่มขึ้น   พระนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน  ผู้ค้าส่วนใหญ่หยุดขาย เนื่องจากแรงงานหยุดงาน  แต่พ่อค้าเก็บ stock เนื้อสุกร เพื่อรองรับผู้บริโภคช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาล  พระใหม่ 9/4 สุกรขุนราคายืน    แต่ เขตต่างจังหวัดมีแนวโน้มปรับราคาขึ้น 2-3 บาท จากวันหยุดยาวผู้บริโภคกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์           

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 94-99  บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 75-78 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น     ราคาพระที่ผ่านมา 90-92 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  118-120 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 92-94 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 92-94 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน    

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  92-94 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  88-92 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)