สถานการณ์ราคา ผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อ ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย

ภาพรวม : โดยทั่วไปราคาอ่อนตัวเล็กน้อย 1-2 บาท ในบางพื้นที่ ปริมาณไก่และน้ำหนักปกติ สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อ ยืนราคา

เหนือบน: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายืนอยู่ที่ 35-36 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวบางพื้นที่ แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 43-45 บาท, ไก่เล็ก 48-49 บาท อีสานล่าง ราคา 39-41 บาท , ไก่เล็ก 43 บาท 

กลาง-ออก-ตก:  ภาพรวมโดยทั่วไปราคาออ่อนตัวเล็กน้อย แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน  

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 33-34 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 33-34 บาท แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้: ภาพรวมที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว 1-2 บาท แนวโน้มราคายืน ใต้บน 37-38 บาท ใต้ล่าง 38-39 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.70 บาท/ฟองแนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 20 กรกฎาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 20-27 /7 ราคายืนทุกเขต ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้นหลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5 ฝนทิ้งช่วงห่างออกไป ตลาดนัดรอบเย็นขายดีขึ้น และการส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น การส่งออกเขมรพระที่แล้วลดลง จาก 4,300 เป็น 3,400 ตัว/วัน แต่การส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้น ฟาร์มก็มั่นใจการบริโภคภายในดีขึ้นและมีข่าวดีจากการส่งออก ผู้ซื้อมีความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้น พระนี้ 28 / 7 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาไม่ให้ราคาเกินกว่า 80 บาท เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น ฟาร์มร่วมกับสมาคมฯ และภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมขายหมูราคา 130 บาท/ก.ก.ช่วยลดภาระผู้บริโภคจากราคาเนื้อหมูแพง 

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง น.น.เริ่มเล็ก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น และต้องการ สุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก. แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ จากการส่งออกเขมรเริ่ม ส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น พระใหม่ราคายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระที่แล้ว ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลงไม่มาก แต่พ่อค้าหาสุกรส่งออกเพิ่มมากขึ้น พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคา ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง แต่ปริมาณตัวเริ่มลดลง เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคายืน แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่ลดลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)