เลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน สร้างรายได้ยั่งยืน

อาชีพเลี้ยงโคนมนับเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับชาวไทยในสมัยก่อนเพราะคนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อยมาก แต่ถ้าพูดถึงในปัจจุบันแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักที่มั่นคงของเกษตรกรไทยการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำให้ประเทศในเขตร้อนสามารถเลี้ยงโคนมที่เป็นสัตว์เมืองหนาวได้

เหตุผลที่พระองค์ทรงพระราชทานอาชีพใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทยเพราะเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง เป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป จากสายพระเนตรที่กว้างไกล และความห่วงใยราษฎรของพระองค์ในวันนั้น จึงทำให้เกษตรกรชาวไทยในวันนี้ได้มีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงพสกนิกรชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าอย่างนมโคอีกด้วย

ในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รวมกลุ่มกันดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ ตามแนวพระราชดำริ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ส่งผลในการผลักดันให้รัฐบาลและภาคเอกชนดำเนินการส่งเสริมการทำฟาร์มโคนมและเกิดการแปรรูปเป็อุตสาหกรรมนมครบวงจร

จนกระทั้งเกิดการผลักดันของภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการรณรงค์การบริโภคนม ทั้งในภาคการศึกษาของรัฐและตลาดผู้บริโภคทั่วไปจนทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และการบริโภคนมของประชากร

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ที่ทรงมีต่อกิจการโคนมไทย จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า ‘พระบิดาแห่งการโคนมไทย’

มีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมอยู่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างนครราชสีมา นครปฐม ราชบุรี หรือกาญจนบุรี เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เกษตรกรหลายคนจึงเลือกอาชีพการเลี้ยงโคนมมาเป็นอาชีพหลัก

รวมไปถึง คุณประเวช สุนทรวิภาต บ้านเลขที่183 หมู่ 9 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (โทร. 09-2694-7566) เจ้าของ ‘อัสดงค์ฟาร์มโคนม’ ฟาร์มโคนมจากจังหวัดกาญจนบุรี ให้ข้อมูลว่า ก่อนจะเริ่มเลี้ยงโคนมทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังมาก่อน

จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมมาจากลูกชายได้ข้อมูลมาจากหลาย ๆ แห่งว่าการเลี้ยงโคนมให้รายได้ดีและที่กาญจนบุรีสามารถเลี้ยงได้ บวกกับช่วงนั้นทางตำบลมีโครงการให้ทุนสนับสนุนอาชีพแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านไหนมีโครงการมานำเสนอก็จะให้ทุนสนับสนุน จึงเกิดความสนใจและเลือกเลี้ยงโคนมอย่างไม่ลังเล

โคนมจะถูกเลี้ยงไว้ในโรงเรือนที่ประกอบด้วยคอกขัง ซึ่งแต่ละคอกจะแบ่งออกเป็นคอกสำหรับโครีดนม, โคที่กำลังตั้งท้อง, โคที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วและลูกโคที่พึ่งหย่านม ส่วนลูกโคที่ยังไม่หย่านมจะนำไปเลี้ยงไว้นอกโรงเรือนเพื่อให้สะดวกในการให้อาหารและเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เลี้ยง เป็นการเลี้ยงหลายตัวในคอกเดียวกัน

ในโรงเรือนมีทั้งพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมและพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้โคได้ออกมารับแสงแดด มีรางอาหารอยู่ด้านหน้าคอกซึ่งมีความยาวตลอดโรงเรือนและมีอ่างน้ำไว้ให้ในแต่ละคอก คอกของโครีดนมจะมีทางเดินไปยังโรงรีดนม สามารถรีดนมได้ครั้งละ 5 ตัว การเลือกใช้เสาคอกเป็นสิ่งสำคัญ คุณประเวชแนะนำว่าควรใช้เสาแบบกลม เพื่อป้องกันโคบาดเจ็บเวลาเดินชนหรือเล่นกัน ทางฟาร์มจะทำความสะอาดคอกทุกวันในช่วงเช้าและเย็น โดยการโกยมูลโคออกจากคอกเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และโคลื่นล้ม

โคจะให้นมหรือมีนมให้รีดหลังจากคลอดลูก ในแต่ละครั้งหลังจากแม่โคคลอดลูกให้ฉีดยาแก้อักเสบและยาบำรุง ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ถึงจะสามารถรีดนมได้ ควรรีดน้ำนมเหลืองให้ลูกโคกินจนหมดก่อนรีดเพื่อจำหน่าย จะรีดนมในช่วงเช้าและเย็น ช่วงเช้าต้องรีดให้เสร็จก่อน 9 โมง เพราะเป็นกำหนดส่งนมไปยังโรงงาน เมื่อจะเริ่มรีดนมให้ต้อนโคไปยังโรงรีดนม

จากนั้นทำความสะอาดเต้าด้วยน้ำยาคลอรีนแล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด ต้องรีดนมทิ้งและตรวจเช็คเต้านมอักเสบทุกครั้งก่อนลงมือรีดจริง โดยการรีดนมใส่ไปยังอุปกรณ์ตรวจสอบ ซึ่งต้องตรวจสอบทั้ง 4 เต้า จากนั้นนำน้ำยามาหยดลงไป แล้วผสมให้เข้ากัน หากน้ำนมเป็นเมือกเหนียว ห้ามใช้เครื่องรีดนมจากเต้านั้นเด็ดขาด ให้ใช้มือรีดแยกเก็บไว้ให้ลูกโคกินได้ หากในการรีดนมครั้งต่อไปยังเป็นแบบเดิม จำเป็นต้องให้ยา

หากตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดปกติ ให้ติดตั้งเครื่องรีดนมแล้วรีดนมเก็บใส่ถังไว้ได้เลย หลังจากรีดนมเสร็จให้ทำความสะอาดเต้านมอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังการรีด น้ำนมที่รีดได้ในแต่ละวันเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 15 กิโลกรัม/ตัว สามารถขายได้กิโลกรัมละ 16-18 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำนม

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/2208795769158004?__tn__=-R

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)