แผนผังฟาร์มมาตรฐาน

สามารถดาวน์โหลดแผนผังฟาร์มมาตรฐานต่างๆได้ดังนี้ คือ

  1. สุกรขุน : แผนผังฟาร์มสุกรมาตรฐาน
  2. ฟาร์มเป็ดเนื้อ (แบบโรงเรือนปิด) : แผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์มเป็ดเนื้อ
  3. ฟาร์มไก่เนื้อ (แบบโรงเรือนปิด) : แผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์มไก่เนื้อ
  4. ฟาร์มไก่ไข่ (แบบโรงเรือนปิด) : แผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์มไก่ไข่
  5. ฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ : แผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์มโคนมขนาดใหญ่

ข้อมูลโดย…สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)