สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 7 กันยายน  2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 7 กันยายน  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อราคาอ่อนตัว

ภาพรวม : โดยทั่วไปราคาอ่อนตัว มีการตัดราคาน้ำหนักไก่เกินไซด์  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

 เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคาอยู่ ที่  31-34 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อน   น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น แนวโน้มราคายืนอ่อนอีสานบน ราคา 34 บาท,ไก่เล็ก 38 บาท อีสานล่าง ราคา 32-35 บาท ,ไก่เล็ก 35-37 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อน น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน 

ภาคกลาง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 30-32 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 30-32 บาท ตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 29-30  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน  มีการปรับราคาขึ้น 1-2 บาท   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 33-34 บาท ใต้ล่าง 32-33 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.80  บาท/ฟอง

 

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 10 กันยายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 2-9 / 9  ราคายืนอ่อนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงหลังเทศกาลสาทร์จีนอย่างเห็นได้ชัด มีผลทำให้การบริโภคลดลงอย่างมากในช่วงปลายพระ  ยังมีพายุและฝนตกทุกภาค มีผลกระทบกับการบริโภคด้วย    ภาพรวมการส่งออกพระนี้ทั้งหมดลดลง 100 ตัว/วัน เป็น  4,400 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน พระใหม่ 10 / 9 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาอ่อนๆที่ 80 บาท แนวโน้มราคาพระหน้าอ่อนตัวลงอีกจากจำนวนและราคาส่งออกลดลง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง แรงซื้อจากการส่งออกลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืนอ่อน   จากการส่งออก เขมรเริ่มส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจาก พระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่ยืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง  55-56 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)