สถาการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 25 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2564

ไก่เนื้อ : ราคาสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น  

ภาพรวม : ราคาปรับตัวสูงขึ้น  เนื่องจากปริมาณตัวที่ออกสู่ตลาดมีน้อยมาก   และน้ำหนักไม่มาก  ไก่ไม่มีสะสม   โรงเชือดกลับมาดำเนินการ และมีการเรียกของเพิ่มขึ้น   สต๊อกไก่ชิ้นส่วนน้อยลง    ราคาชิ้นส่วนไก่ Main Product ปรับราคาสูงขึ้น  4-6 บาทส่งผลให้ราคาไก่เป็นขยับสูงขึ้น    แนวโน้มราคาแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ปรับขึ้น  อยู่ที่   32-33 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาสูงขึ้น  อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ไม่มี   แนวโน้มราคายืนแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น   ปริมาณและน้ำหนักไม่มีสะสม  ไก่ออกสู่ตลาดน้อย    แนวโน้มราคาแข็ง

อีสานบน ราคา 37-38 บาท,ไก่เล็ก   41-42 บาท

อีสานล่าง  ราคายืนอยู่ที่  38-39 บาท,ไก่เล็ก 42-43 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับสูงขึ้น  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไก่ออกสู่ตลาดน้อย   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคกลาง    31-33 บาท

ภาคตะวันออก  31-33 บาท 

ภาคตะวันตก    34-35 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาปรับตัวสูงขึ้น    ปริมาณตัว  มีน้อย  น้ำหนักไก่สะสมไม่มี  แนวโน้มราคาแข็ง ใต้บน 38-41 บาท ใต้ล่าง 39-ภ8 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90-4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 29 ตุลาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-28 / 10 ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล็อค 16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และ 1/11 คลายล็อคเพิ่มขึ้น การบริโภคดีขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออก 300 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว ในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย    ปัญหา covid-19  ยังมีการปิดตลาดบางพื้นที่อยู่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มแต่ น.น.ลดลง   สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 4 บาท   พระที่ 29 / 10 ราคาประกาศปรับขึ้น 4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้นเปิดแหล่งท่องเที่ยว

แต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา covid -19  การส่งออกไปจีนทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 74 -80   บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม  ราคาพระที่ผ่านมา 70 -76  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 33-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  72-78 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 30-32 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท    

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย   พระที่ผ่านมา 74-80 บาทน้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 30-32 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก  พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  72-76 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 30-33 บาท

ใต้ :   ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการ ท่องเที่ยวที่ลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  68-78 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 25-28 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)