Author name: aom

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  ภาพรวม : ปริมาณตัว และน้ำหนักปกติ  ออกสู่ตลาดน้อย   ภาคตะวันออกดันราคาปรับขึ้นได้เล็กน้อย 1-2 บาท เนื่องจากปริมาณไก่ไซส์ปกติออกสู่ตลาดน้อย อีกทั้งใกล้เทศกาลกินเจ และเกิดภาวะฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ ตลาดส่วนใหญ่ยังขาดกำลังซื้อ เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่   29-30 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ไม่มี   แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่ใหญ่ทรงตัว  มีการปรับราคาไก่เล็กขึ้นไป เป็น 40-42 บาท  ปริมาณและน้ำหนักไม่มีสะสม แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   40-42 บาท […]

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 ตุลาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 27 กันยายน  2564 ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวสูงขึ้นในไก่ไซส์ปกติ ภาพรวม : ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติออกสู่ตลาดน้อยลง  แต่ในเขตภาคใต้อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากมีการปรับราคาก่อนหน้า โรงเชือดยังเชือดไม่เต็มประสิทธิภาพ   เนื่องจากปัญหาด้านแรงงาน  ปัญหาน้ำท่วม และใกล้เทศกาลกินเจอีกทั้งสต็อกเก่าสะสมยังมี    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่   29-30 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี แต่การบริโภคยังไม่ดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  39-41 บาท

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 20 กันยายน  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว ภาพรวม : มีปรับราคาแข็งขึ้นในเขตภาคใต้ เนื่องจากปริมาณตัวและน้ำหนักน้อยลง โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมี   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  อยู่ที่   28-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี แต่การบริโภคยังไม่ดีขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนักส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท กลาง-ออก-ตก :

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 13 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 13 กันยายน  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ภาพรวม : มีปรับราคาแข็งขึ้นในเขตภาคใต้เนื่องจากปริมาณตัวและน้ำหนักน้อยลง   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมี   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง การบริโภคยังไม่ดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนักส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว    

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 13 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 6 กันยายน  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว ภาพรวม : มีการปรับราคาแข็งขึ้นในเขตภาคใต้เนื่องจากปริมาณตัวและน้ำหนักน้อยลง โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมี   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง การบริโภคยังไม่ดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนักส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 37-39 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักเกินยังพอมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว ภาพรวม : ราคาอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมี   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง การบริโภคยังไม่ดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนักส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  39-41 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว     ปริมาณตัวและน้ำหนักเกินยังมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 สิงหาคม Read More »

วิ่งร้อยเรียงความดี… ‘CPF Running Club’ มอบเงินสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19” 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️💪🏻

วิ่งร้อยเรียงความดี… ‘CPF Running Club’ มอบเงินสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินบริจาค 1.1 ล้านบาท จาก CPF เพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด โดยเงินดังกล่าว เป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมวิ่งการกุศลในวิถีใหม่ “CP Run For Good Deeds VIRTUAL RUN 2021 วิ่งร้อยเรียงความดี” มีชมรม CPF Running Club และนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม 2,623 คน โดยมี คุณเรวัติ หทัยสัตย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร พร้อมด้วย คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF ในฐานะรองประธานชมรมฯ ร่วมมอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนากิจกรรม “CP Run For

วิ่งร้อยเรียงความดี… ‘CPF Running Club’ มอบเงินสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19” 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️💪🏻 Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 23 สิงหาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ภาพรวม : ราคาทรงตัวมีอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมีเพิ่มขึ้นทำให้มีการตัดไก่ใหญ่ออกเป็นล็อตๆในพื้นที่   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ยังคงมีส่วนเกิน  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-40 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย    

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 สิงหาคม Read More »

ส่งความห่วงใย…ให้หมอ‼️ CPF เสริมเสบียง รพ.ดำเนินสะดวก และ รพ.สนาม ต.ดอนกรวย ฝ่าโควิด

ส่งความห่วงใย…ให้หมอ CPF เสริมเสบียง รพ.ดำเนินสะดวก และ รพ.สนาม ต.ดอนกรวย ฝ่าโควิด คุณโกวิน ฤทธิกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และชาว CPF จิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มเสบียงและแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ดำเนินสะดวก และ รพ.สนาม ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สู้โควิด โดยมี คุณสุภเวช ชัยทัศน์ ผู้แทน ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก รับมอบCPF ริเริ่มและดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ปี 2563 ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” นับจากวันแรก…ถึงวันนี้ CPF สนับสนุนอาหารพร้อมทานหลายล้านแพ็ค น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด วัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส ให้แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน

ส่งความห่วงใย…ให้หมอ‼️ CPF เสริมเสบียง รพ.ดำเนินสะดวก และ รพ.สนาม ต.ดอนกรวย ฝ่าโควิด Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 16 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 16 สิงหาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว ภาพรวม : มีอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมีเพิ่มขึ้น ทำให้มีการตัดไก่ใหญ่ออกเป็น ล็อตๆในพื้นที่   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   28-30 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ยังคงมีส่วนเกิน  แนวโน้มราคายืน อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-40 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคายืน

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 16 สิงหาคม Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)