เข้าสู่เว็บไซต์
14 เมษายน 2014 - 20 เมษายน 2014 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 9.30 บาท/กก. รำสกัด 6.50 บาท/กก. รำขาว 9.00 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 9.50 บาท/กก. ปลาป่น 34.70 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 21.55 บาท/กก. มัน 6.70 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 140.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 20.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 17.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 17.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 135.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2,600(+/-)78 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2,700(+/-)78 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 2,300 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 2,200 บาท/ตัว สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4,000(+/-)78 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6,000(+/-)78 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 8,000 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 20,000 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 24,000 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 2161610
<--
-->