เข้าสู่เว็บไซต์
26 มกราคม 2015 - 01 กุมภาพันธ์ 2015 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 9.70 บาท/กก. รำสกัด 8.80 บาท/กก. รำขาว 10.50 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 9.75 บาท/กก. ปลาป่น 33.70 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 19.50 บาท/กก. มัน 6.20 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 145.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 19.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 15.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 8.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 125.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 1800.00(+/-)60 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 1900.00(+/-)60 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1500.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1400.00 บาท/ตัว สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4000.00(+/-)60 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6000.00(+/-)60 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 47.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 2683791