เข้าสู่เว็บไซต์
24 ตุลาคม 2016 - 30 ตุลาคม 2016 พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 137.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 26.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 14.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 27.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 160.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2000.00(+/-)64 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2100.00(+/-)64 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1700.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1600.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 64.00 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 6000.00(+/-)64 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 3763118