เข้าสู่เว็บไซต์
15 กันยายน 2014 - 21 กันยายน 2014 พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 155.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 23.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 21.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 19.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 150.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2,500(+/-)76 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2,600(+/-)76 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 2,200 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 2,100 บาท/ตัว สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4,000(+/-)76 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6,000(+/-)76 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10,000 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25,000 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27,000 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 58.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 2445321