เข้าสู่เว็บไซต์
08 กุมภาพันธ์ 2016 - 14 กุมภาพันธ์ 2016 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 10.60 บาท/กก. รำสกัด 7.10 บาท/กก. รำขาว 8.20 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 8.85 บาท/กก. ปลาป่น 34.70 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 16.90 บาท/กก. มัน 5.90 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 130.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 20.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 10.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 23.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 150.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2000.00(+/-)67 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2100.00(+/-)67 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1700.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1600.00 บาท/ตัว สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4000.00(+/-)67 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6000.00(+/-)67 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 62.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 3343586