เข้าสู่เว็บไซต์
03 สิงหาคม 2015 - 09 สิงหาคม 2015 พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 120.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 18.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 11.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 18.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 135.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2000.00(+/-)66 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2100.00(+/-)66 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1700.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1600.00 บาท/ตัว สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4000.00(+/-)66 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6000.00(+/-)66 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 57.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 3014889