เข้าสู่เว็บไซต์
23 พฤษภาคม 2016 - 29 พฤษภาคม 2016 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 11.20 บาท/กก. รำสกัด 8.40 บาท/กก. รำขาว 9.90 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 8.70 บาท/กก. ปลาป่น 32.70 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 16.90 บาท/กก. มัน 6.50 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 130.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 20.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 12.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 25.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 155.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2600.00(+/-)76 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2700.00(+/-)76 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 2300.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 2200.00 บาท/ตัว สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4000.00(+/-)76 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6000.00(+/-)76 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 64.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 3510842