ถุงน้ำในรังไข่ ปัญหาใหญ่ชาววัวนม

เอกสารอ้างอิง
Bovine Medicine Diseases and Husbandry of Cattle, (Second edition) Edited by
A.H. Andrews with R.W. Blowey H. Boyd R.G. Eddy , Blackwell
LARGE ANIMAL INTERNAL MEDICINE, (forth edition), Bradford P. Smith, ELSEVIER

น.สพ.ธัชเมธ เธียรวชิญกุ์ล
และทีมนักวิชาการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (CPF)

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)