พูดจาภาษาเป็ด ตอนที่ 10 เรื่อง “ไม่ยากอย่างที่คิด…” การแปลความหมาย จาก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเลี้ยงเป็ดไข่ #8

ข้อที่ 14 จำนวนอาหารเปลี่ยนเป็นน้ำหนักไข่

ข้อนี้ท่านให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน ซีพี. วิเคราะห์ให้ท่านทราบ เพื่อรู้ว่าเป็ดกินอาหารกี่กิโลกรัม เพื่อให้ได้น้ำหนักไข่ 1 กิโลกรัม

สูตร : จำนวนอาหารที่ให้เป็ดทั้งสัปดาห์ (กิโลกรัม) / น้ำหนักไข่รวมทั้งสัปดาห์(กิโลกรัม)
• จำนวนอาหารที่ให้เป็ดทั้งสัปดาห์ (ข้อ 10) อาหารที่ให้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์ เราให้อาหารไปทั้งสิ้นกี่กิโลกรัม
• น้ำหนักไข่รวมทั้งสัปดาห์ คือ ปริมาณไข่ที่เก็บได้ทั้งสัปดาห์(ข้อ 6) คูณด้วย น้ำหนักไข่เฉลี่ย(ข้อ 13)

สมมุติ เลี้ยงเป็ด 1,000 ตัว กินอาหารวันละ 150 กรัมต่อตัว หรือ 150 กิโลกรัมต่อวัน กิน7วัน เท่ากับ 1,050 กิโลกรัม และเป็ดให้ไข่ วันละ 800 ฟองต่อวัน ครบ 7 วัน ได้ไข่ 5,600 ฟอง
เมื่อเราเอาน้ำหนักไข่เฉลี่ย 70 กรัมต่อฟอง คูณกับปริมาณไข่ 5,600*70/1,000 จะได้น้ำหนักไข่ทั้งสัปดาห์ 392 กิโลกรัม
แทนค่าสูตร. 1,050 (กก.) / 392(กก.) = 2.68 กิโลกรัม
อธิบายว่า เป็ดกินอาหาร 2.68 กิโลกรัม สามารถ เปลี่ยนเป็นน้ำหนักไข่ ได้ 1 กิโลกรัม
เอาเครื่องคิดเลขกดตามคำอธิบาย ผู้เลี้ยงจะเข้าใจ ข้อนี้มีความสำคัญอย่างไร น้ำหนักไข่เป็ดเรามักจะพูดว่า ชั่งได้ 23 กิโลกรัม หรือ 24 กิโลกรัม ถึงตอนนี้ จะได้รู้ว่าเมื่อหักน้ำหนักถาด เราได้เนื้อไข่เท่าไร และไข่แต่ละกิโล ต้องใช้อาหารเท่าไร
ถ้าอาหารสูญเสียมาก ปริมาณอาหารต่อไข่ 1 กิโลกรัม จะใช้มากขึ้นครับ ต้นทุนจะสูงด้วย ในทางกลับกัน ถ้าใช้อาหารเท่าเดิมแต่ได้ไข่น้อยน้ำหนักน้อย ต้นทุนจะสูงเช่นกัน พบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ

โดย…ปอสอ พูดจาภาษาเป็ด

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)