พูดจาภาษาเป็ด ตอนที่ 12 ตอนจบ เรื่อง “ไม่ยากอย่างที่คิด…” บทสรุปประสิทธิภาพการเลี้ยงเป็ด

บทสรุปประสิทธิภาพการเลี้ยงเป็ด เรานำตัวเลขต่างๆจาก 16 ข้อมาลงในบทสรุปนี้ เพื่อวิเคราะห์กำไร ขาดทุนเบื้องต้น แนวทางการแก้ปัญหาการเลี้ยงเป็ดชุดต่อไป

จำนวนเป็ดเริ่มเลี้ยง………..……… ตัว, อายุ……………. สัปดาห์, วันที่รับเป็ด………….…………
ราคาเป็ดสาวตัวละ…………………บาท, วันที่ขายเป็ดปลด…………………
ราคาเป็ดปลดตัวละ …………..บาท
ซื้อจาก…………………….. อำเภอ……………….. จังหวัด…………………..

จำนวนเป็ดเมื่อไข่ได้ 5 %(เฮ็นเฮ้า)……………….. ตัว
จำนวนเป็ดเมื่อปลดขาย ……………… ตัว. ตัวละ………….. บาท
อายุการไข่…………… สัปดาห์ , อายุจริง…………… สัปดาห์
%เสียหาย…………… %
จำนวนไข่รวมทั้งสิ้น……………………… ฟอง
จำนวนไข่ต่อเป็ด 1 ตัว………………….. ฟอง
จำนวนอาหารที่ใช้ทั้งสิ้น……………….. กิโลกรัม
จำนวนอาหาร ต่อ เป็ด 1 ตัว…………… กิโลกรัม
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ 1 กิโลกรัม…กิโลกรัม
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 โหล……….. กิโลกรัม
ระยะเวลาให้ไข่เกิน 80 % ติดต่อกัน…………. สัปดาห์

ผู้เลี้ยงเป็ดทุกท่านครับ ความสำคัญการจด การทำบันทึกถึงแม้จะยุ่งยากบ้าง แต่เมื่อแลกกับการสูญเสียเงินจะคุ้มค่ามาก และสมัยนี้มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ ใส่ข้อมูล 4 อย่าง เครื่องจะคำนวณให้เสร็จภายใน 2-3 นาที และ มีพนักงาน ซีพี. ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดประสบความสำเร็จในธุรกิจและยั่งยืน เรามาร่วมมือกันครับ ก่อนจะจบฝากข้อคิดให้เกษตรกร ราคาไข่จะดี จะไม่ดี จะขายยาก ขายคล่อง เราต้องเลี้ยงเป็ดให้ได้ไข่มากที่สุด อย่าท้อ อย่าลดปริมาณอาหารที่ให้เป็ด เป็ดจะโทรม จะยิ่งขาดทุนมากขึ้นครับ ไว้พบกับบทความใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ

โดย…ปอสอ พูดจาภาษาเป็ด

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)