พูดจาภาษาเป็ด ตอนที่ 9 เรื่อง “ไม่ยากอย่างที่คิด…” การแปลความหมาย จาก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเลี้ยงเป็ดไข่ #7

ข้อ 13. น้ำหนักไข่เป็ด

ข้อนี้ผู้เลี้ยงเป็นผู้จดนะครับ ให้ชั่งสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ตั้ง(300ฟอง)ต่อเล้า และไข่ที่นำมาชั่ง ชั่งช่วงเช้าให้ชั่งช่วงเช้าตลอดไป ถ้าชั่งช่วงบ่ายให้ชั่งช่วงบ่ายตลอดไป แต่อนุโลมได้ที่จะผิดเวลาบ้าง เมื่อผู้เลี้ยงชั่ง 1 ตั้ง จะใช้ถาดไข่ 10 ถาด เมื่อชั่งแล้วให้หักน้ำหนักถาดออก ถาดไข่โดยทั่วไป หนักถาดละ 200 กรัม หรือ 2 กิโลกรัมต่อ 10 ถาด ผู้เลี้ยงทดลองชั่งน้ำหนักถาดของตัวเองนะครับ

สมมุติ ชั่งน้ำหนักไข่ได้ 23 กิโลกรัมต่อตั้งให้หักน้ำหนักถาดไข่ 2 กิโลกรัม จะเหลือน้ำหนักไข่ 21 กิโลกรัม/300ฟอง *1,000 กรัม เท่ากับ 70 กรัมต่อฟอง นั่นคือน้ำหนักไข่เฉลี่ยของสัปดาห์นั้น เราจดบันทึก 70 กรัมต่อฟอง การสุ่มชั่งให้ยกขึ้นตาชั่งโดยไม่ต้องเลือก ตาชั่งควรเป็นตาชั่ง 30 กิโลกรัม ไข่ที่เก็บจากเล้าคละขนาดกันมาได้ยังไงก็ชั่งอย่างนั้น ข้อควรระวัง ถาดไข่ทุกถาดต้องมีไข่เต็มถาด ไข่สกปรกมาก ควรเอาออกแล้วเปลี่ยนไข่ครับ น้ำหนักไข่บอกถึง ปริมาณและคุณภาพอาหารที่กิน คุณภาพน้ำ สุขภาพเป็ด สวัสดีครับ.

โดย…ปอสอ พูดจาภาษาเป็ด

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)