รู้จักที่มาของ ไข่ไก่ cage free

รู้จักที่มาของ ไข่ไก่ cage free

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย และปลอดสารให้แก่ผู้บริโภค

นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจไก่-ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นฟาร์มต้นแบบในการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือ แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage Free) เพื่อขับเคลื่อนการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีจริยธรรม ตามนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Policy) ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับคนไทย

“การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ เป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ในการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งดำเนินการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางอาหารอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ตอบสนองแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจกับแหล่งที่มาของสินค้าควบคู่กับคุณภาพเพิ่มขึ้น ” นายบรรเจิดกล่าว
ซีพีเอฟได้พัฒนาฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ โรงเรือนระบบปิดที่มีการควบคุมโรค 100 % ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) โดยแม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ มีพื้นที่ให้แม่ไก่ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ซีพีเอฟโรงเรือนเลี้ยงแม่ไก่ 20,000 ตัว ความหนาแน่น 7 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 9 ตัวต่อตารางเมตร

หลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ซีพีเอฟนำมาใช้เป็นมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟนั้น ช่วยให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักมนุษยธรรม เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากความเครียด สามารถช่วยลดการใช้ยาปฎิชีวนะในสัตว์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ใช้แม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษจากอเมริกา เพื่อให้ผลผลิตไข่ไก่มีคุณภาพสูง มีความสดมากกว่าไข่ไก่จากแม่ไก่สายพันธุ์เดิม และปลอดสาร และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาใช้ในโรงฟักลูกไก่ไข่ ที่สามารถฟักลูกไก่ไข่ ซึ่งควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีห้องเก็บไข่ไก่ที่ควบคุมอุณหภูมที่เหมาะสม

การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค Cage Free Egg เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่มั่นใจได้ 100% ในคุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่ ปัจจุบัน ไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่เป็นร้านอาหารชั้นนำอย่าง โมโม พาราไดซ์ ทุกสาขาที่เลือกใช้ไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ รวมทั้ง การวางจำหน่ายเข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปผ่านช่องทางการขายที่ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ 7-Eleven

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)