สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

ไก่เนื้อ :  ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 15.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 35 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาการบริโภคยังไม่ดีนักทำให้ปริมาณและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มราคาไก่เป็นสัปดาห์นี้ทรงตัว

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.4 กก./ตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวเหนือบน ราคา 35-37 บาท, เหนือล่าง ราคา 33-35 บาท

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวอีสานบน ราคา 38-40 บาท, อีสานล่าง ราคา 37-39 บาท

กลาง-ออก-ตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 32-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 33-35 บาท ปริมาณ-น้ำหนักกับความต้องการใกล้เคียงกัน แนวโน้มราคาทรงตัว
ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 32-34 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อลดลง เหตุจากการท่องเที่ยวที่ลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวใต้บน 35-37 บาท ใต้ล่าง 37-39 บาท

ไข่ไก่ ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีที่ 3.20 บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 1 มีนาคม 2562

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศอ่อนตัว จากการจัดกิจกรรมงานต่างๆลดลงและโรงเรียนเริ่มปิดเทอม แต่ปริมาณตัวสุกรขุนและน้ำหนักเฉลี่ยทั่วประเทศเริ่มลดลง

(น้ำหนัก 105-115 กก./ตัว) จึงส่งผลให้ทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่นี้จะสามารถปรับขึ้นได้

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว ปริมาณสุกรขุนในลดลงแต่กำลังซื้อก็ลดลงเช่นกัน(กลุ่มนักท่องเที่ยว) ราคาพระที่ผ่านมา 67-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มพระนี้ราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง แนวโน้มพระนี้ราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-69 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 62-64 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงแต่แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 65-68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง การบริโภคลดลงจากนักท่องเที่ยว ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว แนวโน้มพระนี้ราคาปรับขึ้นได้
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 62-64 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-48 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง แต่ปริมาณตัวไม่มาก(อากาศร้อน-ภัยแล้ง-โตช้า) แนวโน้มพระนี้ราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)