สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 กันยายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 14 กันยายน  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อราคาอ่อนตัว         

ภาพรวม : โดยทั่วไปราคาอ่อนตัว มีการตัดราคาน้ำหนักไก่เกินไซด์  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมายืนราคา อยู่ที่   30-31 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

 เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ที่  31-34 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนบางพื้นที่   น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน : ราคา 34 บาท,ไก่เล็ก 35-38 บาท

อีสานล่าง : ราคา 31-34 บาท ,ไก่เล็ก 34-36 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 29-30 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 28-30 บาท ตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 27-/ต  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน  มีการปรับราคาขึ้น 1-2 บาท   ตลาดเริ่มดีขึ้น แนวโน้มราคายืน ใต้บน 34-35 บาท ใต้ล่าง 34-36 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.80  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 17 กันยายน 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 10-16 / 9  ราคายืนอ่อนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหาฝนตกทุกภาคช่วงบ่ายและค่ำ   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ลดลง   ตกงานจากปัญหาโรค COVID -19  เงินช่วยเหลือจากภาครัฐก็หมดแล้ว และสิ้นเดือนนี้ หมดเวลาพักชำระหนี้ต้องเตรียมเงินจ่ายหนี้สินที่สิ้นสุดเวลาพักชำระ    แต่โชคดี 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูงทำให้จำนวนสุกรมีไม่มากและ น.น.ยังเล็กอยู่  ทำให้ราคาสุกรขุนยังสามารถยืนต่อได้  แต่ยังต้องผลักดันให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้น 4,300 ตัว/วัน เป็น  8,700 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน พระใหม่ 17 / 9 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาอ่อนๆที่ 80 บาท  แนวโน้มราคาพระหน้ายืนอ่อน

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-61 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :    สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 62 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

กลาง :   สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

ตะวันออก :   ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืนอ่อน   จากการส่งออก เขมร เริ่มส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืนอ่อน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก :   สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจาก พระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง   พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่ยืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ :   ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  55-56 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)