สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านราคายังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

ภาพรวม : ปริมาณตัวที่ออกสู่ตลาดมีน้อยมาก จากการชลอการเข้าเลี้ยงก่อนหน้านี้ และน้ำหนักสะสมยังมีไม่มาก    สต๊อกไก่ชิ้นส่วนน้อยลง    ราคาชิ้นส่วนไก่ Main Product ปรับราคาสูงขึ้น   กำลังการบริโภคเริ่มกลับมาดี    แนวโน้มราคาแข็ง 

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   32-33 บาท ปริมาณตัวน้อย   ไก่ส่วนเกินไม่มี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาสูงขึ้น  อยู่ที่   34-36 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ไม่มี   แนวโน้มราคายืนแข็ง

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น   ปริมาณและน้ำหนักไม่มีสะสม  ไก่ออกสู่ตลาดน้อย    แนวโน้มราคาแข็ง อีสานบน ราคา 38-40 บาท,ไก่เล็ก   42-44 บาท

อีสานล่าง  ราคาปรับเล็กน้อย อยู่ที่  38-40 บาท,ไก่เล็ก 42-43 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับขึ้น  ปริมาณตัวและน้ำหนักปกติ   ไก่ออกสู่ตลาดน้อย   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคกลาง    32-34 บาท ภาคตะวันออก  33-35 บาท ภาคตะวันตก    33-35 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนิ่อง    ปริมาณตัว  มีน้อยจากการลดจำนวนเข้าเลี้ยง  น้ำหนักไก่สะสมไม่มี     กำลังซื้อผู้บริโภคดีขึ้น   แนวโน้มราคาแข็ง ใต้บน 43-45 บาท ใต้ล่าง 43-45 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90-4.00  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 29 ตุลาคม 2564

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 29-3 / 11 ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น  จากปัญหา covid-19 ที่คลายล๊อค 16/10 พื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และ 1/11 คลายล๊อคเพิ่มขึ้น การบริโภคดีขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออก 150 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    มีแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ปัญหา covid-19  ยังมีการปิดตลาดบางพื้นที่อยู่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มแต่ น.น.ลดลง   สมาคมฯและฟาร์ม พร้อมใจกันปรับราคาขึ้น 2 บาทพระที่ 4/11   (แต่บางเขตอาจจะปรับราคาขึ้นไม่ได้)

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น เปิดแหล่งท่องเที่ยวแต่บางเขตมีการปิดตลาดจากปัญหา  covid -19  การส่งออกไปจีนทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 77 -82 บาท น้ำหนัก 105-106 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ,น้ำท่วม ราคาพระที่ผ่านมา 74 -78  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  76-80 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท    

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 76-2 บาทน้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  72-79 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 28-30 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)