พูดจาภาษาเป็ด ตอนที่ 7 เรื่อง “ไม่ยากอย่างที่คิด…” การแปลความหมาย จาก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเลี้ยงเป็ดไข่ #5

ข้อ 8. จำนวนไข่สะสม หมายถึง ในเวลาการเลี้ยงเป็ด 1 ปีหรืออายุการไข่ 1-52 สัปดาห์ เป็ดให้ไข่ตั้งแต่เริ่มไข่จนถึงป้จจุบัน เล้านั้นได้กี่ฟอง ถ้าเลี้ยงดี ดูแลดี กินอาหารดีๆ ไม่มีโรคแทรก จะได้ไข่มาก
เช่น ถ้าเลี้ยงเป็ด 1,000 ตัว บางฟาร์มเลี้ยงแล้วได้ไข่ 300,000 ฟอง บางฟาร์มได้ 250,000 ฟอง และถ้าฟาร์มใดปลดเป็ดทิ้งก่อน 1 ปี จะได้ไข่ 200,000 ฟอง ผู้เลี้ยงเป็ดคิดว่าการที่ความแตกต่างปริมาณไข่ แค่ 50,000 ฟอง คูณด้วยราคาขาย ฟองละ 3.60 บาท เงินหายไป 180,000 บาท
ดังนั้น การจดบันทึกจะช่วยบอกเราว่าเราจะแก้ปัญหาระหว่างการเลี้ยงได้อย่างไร เพื่อให้ทันการณ์ก่อนที่จะเสียหายมากขึ้นครับ

ข้อ 9. จำนวนไข่เป็ดสะสมต่อเป็ด 1 ตัว ก่อนที่จะจบปีเราจะวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ ดูการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
สูตร = จำนวนไข่สะสม(ข้อ 8)/จำนวนเป็ด ที่อายุให้ไข่ 5 %(เฮ็นเฮ้า)
สมมุติว่า จำนวนเป็ดที่ เฮ็นเฮ้า 1,000 ตัว เมื่อเป็ดไข่ไปได้ 10 สัปดาห์ ได้ไข่ รวม 37,800 ฟอง
เมื่อไข่มาแล้ว10 สัปดาห์ เป็ด 1 ตัว ไข่ให้เราแล้วกี่ฟอง
แทนค่าสูตร. 37,800 ฟอง/ 1,000 ตัว = 38 ฟอง/ตัว ณ อายุการไข่ 10 สัปดาห์

ข้อ 8 & 9 นี้ เราเริ่มเห็นตัวเลขเงิน ที่เราได้แล้วนะครับ ติดตามต่อๆไปเราจะวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตเบื้องต้น
ข้อ 8 & 9 นี้ทางเราจะทำให้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

โดย… ปอสอ พูดจาภาษาเป็ด

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)